CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarczej – infografika

CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarczej – infografika

Autorzy: Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)

Data i miejsce wydania: Warszawa 2016

Ochrona środowiska, wspieranie społeczności lokalnej, kodeks etyczny, czy dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników – to główne działania, które prowadzą firmy stowarzyszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdzają to wyniki badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, mierzącego poziom świadomości i skalę działań CSR’owych w firmach francuskich w Polsce.

Infografika obrazuje wyniki badania.

Głównym wnioskiem z badania jest konieczność stałej edukacji zarówno wśród klientów, jak i pracowników firm. CSR jest bowiem nieznanym pojęciem dla ponad 70% Polaków, a tylko 2 osoby na 10 przy dokonywaniu zakupów biorą pod uwagę, czy dana firma jest odpowiedzialna społecznie (badanie jakościowe przeprowadzone w maju 2016 roku przez Havas Media Group).

Za najważniejsze czynniki wspierające rozwój CSR w Polsce firmy uznały: szerzenie wiedzy przez organizacje i media (74% odpowiedzi), a także dzielenie się dobrymi praktykami przez firmy międzynarodowe (62%). Z kolei do czynników hamujących rozwój CSR, poza nieznajomością tematu (62%), zalicza się również brak odpowiedniego budżetu (41%), a także niewielkie zrozumienie i zaangażowanie wśród pracowników (41%) oraz osób zarządzających (37%).

Infografika w postaci pliku jpg

Infografika w postaci pliku pdf