CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich

CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich

Autorzy: Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, CSRInfo

Data i miejsce wydania: 2012

Publikację pt. „CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich” została opracowana przez Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą (SPCC) we współpracy z CSRinfo, Fortum i Electrolux będąca przeglądem dobrych praktyk skandynawskich firm w zakresie łańcucha dostaw. 

Najczęściej stosowane przez firmy skandynawskie narzędzia i mechanizmy na rzecz udoskonalania łańcucha dostaw i pogłębiania współpracy dotyczą:

  • określania zasad współpracy, które często obejmują szereg wymogów wobec dostawców, podwykonawców i pozwalają zarządzać firmom ich wpływem środowiskowymi i społecznym,
  • monitorowania spełniania warunków przez dostawców, podwykonawców,
  • wspierania dostawców i podwykonawców w ich rozwoju,
  • wspólne z dostawcami i partnerami biznesowymi projekty nowych produktów i usług,
  • prowadzenie wspólnych inicjatyw i projektów społecznych z dostawcami i partnerami biznesowymi.

Korzyści z takich praktyk leżą po obu stronach, zarówno firmy, która rozwija oparte o zaufanie relacje z dostawcami, dostarczającymi produkty odpowiadające jej wysokim standardom po konkurencyjnych cenach, jak i dostawcy, który ma zapewniony rynek zbytu i jednocześnie poprawia swoją pozycję na rynku poprzez spełnianie stawianych przez firmę wymogów.

W publikacji przedstawiono praktyki CSR w obszarze łańcucha dostaw oraz współpracy z poddostawcami i partnerami biznesowymi 15. skandynawskich firm działających w Polsce, w tym największych znanych marek.

Źródło: CSRInfo

Pobierz publikację