CSR-KOMPENDIUM. Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw

CSR-KOMPENDIUM. Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw

Autorzy: Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer

Data i miejsce wydania: E schborn 2008

Publikacja RKW przedstawia organizacje zarówno z Polski, jak i Niemiec oraz ma za zadanie motywować sektor MŚP do współpracy z doświadczonymi aktorami na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także umożliwić im korzystanie z doświadczeń innych instytucji.

Kompendium zostało sporządzone w dwóch językach: niemieckim oraz polskim.

Pliki do pobrania:

upj_rkw_csr-kompendium2008