Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses

Instytut WiseEuropa opracował pogłębioną analizę „Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses” dotycząca ekonomicznych korzyści silnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej.

Analiza zlecona przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO) zawiera przegląd korzyści, które przyniosły regulacje unijne w obszarze ochrony konsumentów. Szczegółowo przedstawione zostały również bariery i koszty, które zostały wyeliminowane lub ograniczone przez konkretne inicjatywy ustawodawcze w obszarze europejskiej ochrony konsumentów.

Pobierz publikację >>>