Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change

Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change

Wydana przez Fundację Ellen MacArthur publikacja „Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change” ma na celu wskazanie, jak zasady i strategie gospodarki o obiegu zamkniętym wpływają na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

W publikacji przedstawiono wyniki analiz dotyczących przemysłu i systemu żywnościowego, aby zobrazować, w jaki sposób gospodarka o obiegu zamkniętym zmienia modele wytwarzania i użytkowania produktów oraz jaki potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych niesie ze sobą.

Raport stanowi także wezwanie do rządów, inwestorów, biznesu i środowisk akademickich do zintegrowania swoich działań na rzec przeciwdziałania zmianom klimatu oraz przyspieszenia przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego.

Pobierz publikację >>>