Compendium of relevant reference materials and resources on ethical sourcing and prevention of trafficking in human beings for labour exploitation in supply chains: Second updated edition

Compendium of relevant reference materials and resources on ethical sourcing and prevention of trafficking in human beings for labour exploitation in supply chains: Second updated edition

Publikacja OBWE zawiera podsumowanie istniejących przepisów, polityk, wytycznych, zaleceń, raportów, badań i innych inicjatyw opracowanych w celu lepszego zrozumienia i skuteczniejszego reagowania na globalny problem handlu ludźmi. 

W kompendium przedstawiono również sposoby na zapobieganie łamaniu praw człowieka w odniesieniu do łańcuchów dostaw. Publikację można pobrać tutaj >>

Więcej informacji o inicjatywach OBWE w zakresie łańcucha dostaw na stronie internetowej >>