Collaboration for Impact – raport CSR Europe i PwC

Collaboration for Impact – raport CSR Europe i PwC

PwC i CSR Europe przeprowadziły badanie mające na celu ocenę zaawansowania i integracji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju w strategiach europejskich stowarzyszeniach sektorowych. Badanie obejmowało ankietę i wywiady z 16 stowarzyszeniami branżowymi z 11 różnych sektorów przemysłu, od produkcji do sprzedaży detalicznej.

Najważniejsze ustalenia to:

  • 100% stowarzyszeń regularnie dyskutuje o zrównoważonym rozwoju na posiedzeniach Zarządu, ale tylko 50% wyznacza konkretne cele,
  • sektory widzą szeroki zakres zagrożeń i możliwości związanych z 17 SDG,
  • istnieje realna luka między planem zarządu a poziomem aktywności, zagrażając powodzeniu działań,
  • średnio 72% stowarzyszeń umieszcza działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju na poziomie strategicznym, a zaledwie 35% stosuje te zasady w praktyce w formie projektów wpływu,
  • związki sektorowe powinny zintensyfikować współpracę, poprawić edukację i komunikację.

Zalecane działania to:

  • opracowanie sektorowych planów działania SDG,
  • najlepsi dyrektorzy generalni wyznaczają wizję innym firmom,
  • podejmowanie współpracy międzysektorowej,
  • zachęcanie decydentów do napędzania działalności sektora.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW [SKRÓT] >>

POBIERZ PEŁEN RAPORT >>

Pliki do pobrania:

CSR-Europe-White Paper-2018