Circularity Gap 2019

Circularity Gap 2019

Organizacja Circle Economy, zainspirowana raportem ONZ „Emissions Gap Report” opublikowała raport poświęcony gospodarce obiegu zamkniętego, skupiając się na tym, jaka część światowej gospodarki działa zgodnie z założeniami GOZ.

Raport „Circularity Gap 2019” udowadnia, że ​​globalna gospodarka w zaledwie 9% jest realizowana w obiegu zamkniętym.

9% z 92,8 mld ton minerałów, paliw kopalnych, metali i biomasy, które w ciągu roku „wchodzi do systemu”, jest ponownie wykorzystywanych. Zmiany klimatu i wykorzystanie materiałów są ze sobą ściśle powiązane. Organizacja Circle Economy obliczyła, że ​​62% globalnych emisji gazów cieplarnianych (wyłączając te pochodzące z użytkowania gruntów i leśnictwa) jest uwalniane podczas wydobycia, przetwarzania i produkcji towarów, aby zaspokoić potrzeby społeczeństwa; tylko 38% jest emitowanych przy dostawie i korzystaniu z produktów i usług. Jednak globalne wykorzystanie materiałów przyspiesza. Od 1970 r. wzrosło ponad trzykrotnie i według danych ONZ, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, może podwoić się do 2050 r.

Autorzy raportu apelują do rządów, aby podjęły działania zmierzające do przejścia od gospodarki liniowej „Take-Make-Waste” do gospodarki o obiegu zamkniętym, która maksymalizuje wykorzystanie istniejących zasobów, jednocześnie zmniejszając zależność od nowych surowców, minimalizując powstawanie odpadów. Autorzy raportu podkreślają też, że innowacje mające na celu przedłużenie życia produktów przyczynią się do zmniejszenia emisji oraz nierówności społecznych.

POBIERZ RAPORT >>