Circular economy strategies and roadmaps in Europe

Circular economy strategies and roadmaps in Europe

“Circular economy strategies and roadmaps in Europe: Identifying synergies and the potential for cooperation and alliance building” to raport opracowany przez European Economic and Social Committee. Tematem przewodnim publikacji jest gospodarka obiegu zamkniętego w Unii Europejskiej.

Próba wprowadzenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym była podjęta w wielu europejskich miastach, regionach i krajach w ciągu ostatnich kilku lat. Każdy projekt miał swoja określoną strategię, która wpływała na poziom realizacji tej idei, dlatego analiza takiego procesu jest ważnym doświadczeniem dla dalszego przejścia na inny model gospodarczy.

Niniejszy raport ma na celu zwrócić uwagę na ten temat i zachęcić interesariuszy do wdrażania inicjatyw i większego zaangażowania w temat przejścia do GOZ. W tym celu przyjrzano się istniejącym strategiom gospodarki o obiegu zamkniętym w całej Europie. Autorzy podkreślają rolę europejskiej platformy interesariuszy w gromadzeniu i dzieleniu się wiedzą oraz potencjalnym wkładzie w tworzenie polityk i działań na rzecz wdrażania GOZ. Otrzymane wyniki pokazują konieczność większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces przejścia do gospodarki okrężnej.

Pobierz publikację>>>