CEO Guide to Human Rights

CEO Guide to Human Rights

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opublikowała drugie wydanie „CEO Guide to Human Rights”. 

Publikacja zawiera szereg wskazówek i propozycji inicjatyw, które mogą podjąć osoby na kierowniczych stanowiskach, aby skutecznie działać na rzecz dbałości o przestrzeganie praw człowieka w całym łańcuchu wartości.

Odpowiedzialne przywództwo odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że prawa człowieka są poważnie traktowane w firmach i relacjach biznesowych. W przewodniku wskazano cztery kluczowe czynniki wpływające na istotność tego tematu także z perspektywy CEOs: regulacje, interes publiczny, relacje biznesowe i oczekiwania inwestorów.

Cztery konkretne działania, które osoby na kierowniczych stanowiskach mogą podjąć, aby skutecznie działać na rzecz przestrzegania praw człowieka to: poznanie najważniejszych tematów dotyczących praw człowieka we własnej firmie; aktywne przywództwo, angażowanie interesariuszy oraz współpraca, wychodząca także poza tzw. „strefę komfortu”.

– Pandemia COVID-19 unaoczniła głębokie nierówności w naszych społeczeństwach. Przeciwdziałanie biznesu łamaniu praw człowieka może pomóc nam lepiej odbudować gospodarkę. Staniemy się bowiem bardziej odporni także na przyszłe wstrząsy. Druga edycja przewodnika służy liderkom i liderom biznesu jako plan działania na rzecz pozytywnej zmiany – mówi Peter Bakker, prezes i dyrektor generalny WBCSD.

Pobierz publikację >>