Business Reporting on the SDGs. An analysis of the goals and targets

Business Reporting on the SDGs. An analysis of the goals and targets

Raport  “An analysis of the goals and targets” został stworzony przez GRI we współpracy z United Nations Global Compact. Publikacja jest szeroką analizą postępu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju na całym świecie. 

Niniejszy raport stanowi pierwszy krok w kierunku jednolitego mechanizmu, dzięki któremu przedsiębiorstwa będą mogły informować o swoim wkładzie i wpływie na realizację poszczególnych  Celów Zrównoważonego Rozwoju w skuteczny i zrównoważony sposób.

Publikacja zawiera listę istniejących i ustalonych ujawnień, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać do raportowania. W publikacji zidentyfikowano luki, w przypadku których ujawnienia nie są dostępne. Wymieniono również przykładowe działania, które przedsiębiorstwa mogą podjąć, aby osiągnąć postępy w osiąganiu SDGs.

Pobierz publikację>>>