Business readiness to step up action on nature – trends & insights on corporate reporting

Business readiness to step up action on nature – trends & insights on corporate reporting

WBCSD przeprowadziła wśród firm członkowskich analizę, która miała na celu sprawdzenie, w jaki sposób biznes wdrażania rozwiązania pozytywne dla natury. Zawarte w publikacji dobre praktyki służyć mają jako wskazówka dla innych firm, które identyfikują i podejmują kolejne prośrodowiskowe działania. 

Cele publikacji  przygotowanej przez Światową Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) to między innymi:

  • Ocena skuteczność ujawnień biznesowych dotyczących przyrody.
  • Określenie poziomu gotowości członków WBCSD do działań prośrodowiskowych.
  • Ułatwienie firmom członkowskim zmapowania wyzwań.
  • Identyfikacja kluczowych trendów w raportowaniu.

WBCSD podkreśla, że troska o naturę staje się priorytetem dla biznesu. Jednocześnie problemem jest ewidentny brak standaryzacji w ocenie istotnych kwestii związanych z przyrodą.

Rośnie poziom ambicji celów i zobowiązań. Biznes musi rozwijać swoje działania, by realizować wymierne i określone czasowo cele. Obecnie firmy koncentrują się raczej na działaniach mających ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. Kluczowe jest więc, by większą uwagę przyłożyły do tego, jak zapobiegać dewastacji przyrody.

Co druga zbadania przez WBCSD firma posiada strategie dotyczące ochrony przyrody i bioróżnorodności. Jednak sprawozdawczość dotycząca przyrody jest na ogół nadmiernie skoncentrowana na własnych projektach czy działaniach.

Przedstawione w raporcie trendy i zawarte w nim spostrzeżenia mają pomóc firmom i szerokiemu grony interesariuszy biznesu lepiej zrozumieć i zidentyfikować wspólne wyzwania, a także potencjalne obszary przyszłej współpracy w celu przyspieszenia przejścia do łańcuchów wartości pozytywnych dla przyrody w ramach zerowych emisji netto.

Pobierz publikację >>