Broszury informacyjne „Odpowiedzialny konsument”

Broszury informacyjne „Odpowiedzialny konsument”

25 września Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju rozpoczął kampanię „Odpowiedzialny konsument”. W ramach kampanii upowszechniane są broszury informacyjne opracowane przez ekspertów Grupy Roboczej ds. Konsumenckich, do której należą przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji publicznych, firm oraz uczelni.

Broszury i animacje upowszechniane przez partnerów kampanii zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, którego pracom przewodniczy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Współautorami opracowań są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, firmy oraz uczelnie. Rolę koordynatora grupy roboczej pełni Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacja pozarządowa od 19 lat upowszechniająca standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. W proces przygotowania broszur włączyli się także partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Coca-Cola, IKEA, Kompania Piwowarska PKN ORLEN, Polpharma i Grupa Sanofi.

– Broszury informacyjne „Odpowiedzialny konsument” w sposób bardzo przystępny prezentują tematy niezwykle istotne z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Co ważne są wynikiem współpracy wielu ekspertów, a więc stanowią nie tylko bardzo wartościowy, ale i kompletny materiał edukacyjny. Firmy, które aktywnie działają na rzecz CSR w Polsce, mogą go wykorzystywać i w ten sposób zwiększać świadomość swoich interesariuszy. Suma różnych działań wszystkich stron przybliża nas do realizacji Agendy 2030, której przyjęcie właśnie obchodzimy. Serdecznie dziękujemy Ministrowi Finansów, Inwestycji i Rozwoju za inicjatywę i stworzenie przestrzeni do realizacji tak wartościowego pomysłu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w której działa Grupa Robocza ds. Konsumenckich, którą z kolei Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma przyjemność koordynować – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Broszury odnoszą się do 5 obszarów, w których każdy z nas może podejmować decyzje korzystne dla środowiska, ale także dla własnego zdrowia, finansów oraz społeczności lokalnej.

Zachęcamy do przekazywania broszur dalej – im więcej osób włączy się we wzmacnianie trendu zrównoważonej konsumpcji, tym większa szansa na realną zmianę!