BAROMETR CSR, czyli nowe oblicze polskiego konsumenta

BAROMETR CSR, czyli nowe oblicze polskiego konsumenta

Autorzy: SGS

Data i miejsce wydania: Warszawa 2013

10 września 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja BAROMETR CSR. Czyli co polski konsument sądzi o odpowiedzialnym biznesie? Spotkanie organizowane przez SGS Polska było okazją do ogłoszenia wyników pierwszej edycji cyklicznego badania opinii konsumentów w obszarze odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Partnerem badania jest Dom Badawczy Maison. Portal odpowiedzialnybiznes.pl był patronem medialnym wydarzenia.

W Polsce od kilku lat idea odpowiedzialnego biznesu zyskuje na znaczeniu, ale wciąż brak kompletnej analizy wpływu tych działań na rynek i zachowania klientów. Jak działania firm w obszarze CSR postrzegają polscy konsumenci? Czy rosną ich oczekiwania wobec społecznego zaangażowania firm? Na te i inne pytania odpowiedzieć miała konferencja organizowana przez SGS Polska.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały polskie i międzynarodowe trendy a także dobre praktyki angażowania konsumentów w realizowane przez firmy działania w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Swój sposób na prowadzenie biznesu angażującego konsumentów zaprezentowała firma Danone. Do dyskusji zaproszone zostały Agata Gruszecka-Tieśluk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Dominika Maison z Domu Badawczego Maison.

Główną częścią spotkania była prezentacja kluczowych wyników pierwszej edycji – realizowanego wspólnie z Domem Badawczym Maison – cyklicznego badania opinii konsumentów w obszarze CSR w Polsce. Jednym z najważniejszych komunikatów płynącym z tego badania jest pozytywny stosunek konsumentów do działań CSR prowadzonych przez firmy – aż 88% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, iż dobrze, że coraz więcej firm podejmuje działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Z kolei 57% wierzy, że produkty i usługi firm, które angażują się w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska są lepszej jakości niż produkty i usługi firm, które tego nie robią.
Celem badania, jak i samej konferencji było przybliżenie opinii różnych profili polskich konsumentów na temat odpowiedzialnego biznesu i komunikowania o prowadzonych w tym zakresie działaniach. W oparciu o wyniki badania zdefiniowano sześć profili konsumenckich, różniących się podejściem do działań CSR: Spełnieni Realiści, Wrażliwi Intelektualiści, Eko-pragmatycy, Pasywni Pozerzy, Wykluczeni Frustraci i Korpo-Egoiści.

– Chcemy regularnie pytać polskich konsumentów, co sądzą o zaangażowaniu firm, które działania są ich zdaniem najważniejsze i jakie mają oczekiwania w zakresie raportowania wyników strategii CSR. Spotkanie miało zachęcić do wspólnej dyskusji na temat wniosków płynących z obrazu polskiego konsumenta w aspekcie działań CSR – podsumowała Małgorzata Greszta, Sustainability Services Manager SGS Polska.

BAROMETR CSR to kompleksowe badanie odbioru przez konsumentów działań firm w zakresie odpowiedzialnego biznesu i komunikacji w tym zakresie.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2013 roku na reprezentatywnej próbie 1055 Polaków w wieku 18-55 lat, metodą CAVI (Computer Assisted Web Interviewing).

Pełne wyniki badania dostępne będą w płatnym raporcie, który oprócz danych analitycznych i syntetycznych zawierać będzie również rozbudowany opis wyodrębnionych profili konsumenckich –  grup konsumentów podobnych do siebie ze względu na postawy, wartości, motywy i zachowania związane z CSR. Takie profilowane spojrzenie na konsumentów pozwoli na bardziej świadome i skuteczniejsze prowadzenie przez firmy działań CSR-owych, komunikacyjnych i marketingowych.

Wybrane wyniki pierwszej edycji badania opinii konsumentów w Polsce – Barometr CSR – do pobrania tutaj.

Źródło: Materiały prasowe

Pliki do pobrania:

Broszura_Barometr_CSR_final