“Baltic 2030 Bumps on the Road: How the Baltic Sea States are performing on the SDGs” – raport

“Baltic 2030 Bumps on the Road: How the Baltic Sea States are performing on the SDGs” – raport

Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Balic Sea States) opublikowała nowy raport poświęcony postępom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach basenu Morza Bałtyckiego. W raporcie Baltic 2030: Bumps on the Road przedstawiono przegląd poziomów zaawansowania wdrażania Agendy 2030 w regionie. Celem publikacji jest informowanie o strategiach i dyskusja na temat współpracy krajowej i regionalnej.

Ogólne wyniki dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) były badane w jedenastu krajach regionu. Pięć wybranych Celów zostało omówionych w sposób bardziej szczegółowy:

SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

SDG 13 – Działania w dziedzinie klimatu

SDG 15 – Życie na lądzie

SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Na podstawie tej analizy autorzy zalecają siedem dróg działania, podkreślając rolę współpracy w regionie w osiągnięciu Celów ONZ. Raport został opracowany na zlecenie Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) i jest wspólnie publikowany przez CBSS i Nordycką Radę Ministrów (NCM). Został opracowany przez firmę doradczą Nordic Sustainability i jest zgodny z poprzednim raportem Bumps on the Road opublikowanym przez NCM w 2017 roku.

POBIERZ RAPORT >>

źródło: Council of the Baltic Sea States

Pliki do pobrania:

Baltic-2030_Bumps-on-the-Road