Badanie „Wszyscy o tym mówią, czy ktokolwiek słucha. Reakcja cen akcji na działania firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.”

Badanie „Wszyscy o tym mówią, czy ktokolwiek słucha. Reakcja cen akcji na działania firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.”

Autorzy: C.B. Bhattacharya, Shuili Du i Kun Yu

Data i miejsce wydania: Berlin 2014

Badanie przeprowadzone przez naukowców z ESMT European School of Management and Technology dowiodły, że inwestowanie i w konsekwencji raportowanie działań związanych z CSR ma pozytywny wpływ na rynkową wycenę akcji.

Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie firm z rankingu Fortune 500, które w latach 2005 – 2011 wydały raporty społeczne. Dowiedziono w ich trakcie, że ceny akcji reagowały pozytywnie na wyniki działań CSR firmy właśnie w latach, gdy raporty były wydawane. Jak się okazuje, w raportach społecznych znajduje się szereg informacji na tyle istotnych dla inwestorów, by mieć wpływ na ich decyzje dotyczące zakupów akcji. Co więcej w okolicach daty wydania raportów można było zaobserwować zwiększony obrót akcjami, co tłumaczy się ich wpływem na podniesienie oczekiwań inwestorów względem zysku firmy.

Autorami badań był zespół składający się z profesorów C.B. Bhattacharya, Shuili Du i Kun Yu

Badanie dostępne jest pod tym linkiem.