Badanie Menedżerowie 500 / Lider CSR

Badanie Menedżerowie 500 / Lider CSR

Autorzy: Barbara Szczęsna, Natalia Ćwik

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2010

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand CEE pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przeprowadziło badanie „CSR w Polsce – Menedżerowie 500/ Lider CSR”.

Podstawowe informacje o badaniu

Badanie to jest kontynuacją analizy „Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza – postawy – praktyka”, przeprowadzonej przez FOB w 2003 r. we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii. W tym roku partnerem FOB w projekcie badawczym jest międzynarodowa firma, specjalizująca się we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju do strategii przedsiębiorstw, GoodBrand & Company Polska.

Wyniki badania

Potrzeba budowania marki oraz wizerunku firmy wciąż pozostaje głównym motywem angażowania się firm w CSR – takie odpowiedzi wskazało 76 proc. badanych, podczas gdy w 2003 r. liczba ta wynosiła 72 proc. Pocieszający jest jednak fakt, że równie ważnym motywatorem jest obecnie potrzeba budowania lepszych relacji ze społecznością lokalną – wzrost motywacji w tym obszarze wyniósł ponad jedną trzecią, tj. 42 proc. w 2003 r. do 74 proc. w roku 2010.W porównaniu ze stanem sprzed siedmiu lat wzmocniło się także przekonanie, że długofalowa opłacalność CSR jest jednym z głównych motywów angażowania się firm w działania na rzecz biznesu odpowiedzialnego społecznie – tak twierdzi obecnie 56 proc. w porównaniu z 30 proc. w 2003 r.Projekt badawczy „Menedżerowie 500” został przeprowadzony na grupie kadry menedżerskiej firm znajdujących się na liście 500 największych firm w Polsce wg rankingu magazynu Polityka. Badanie „Lider CSR” zostało przeprowadzone wśród osób, które wytypowano spośród uczestników pierwszego etapu badania, na podstawie oceny wiedzy i zaangażowania w temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Badanie zostało zaprojektowane przez konsultantów CSR firmy GoodBrand & Company z częściowym uwzględnieniem pytań z analizy przeprowadzonej przez FOB w 2003 roku oraz uwag partnerów projektu. Realizacja terenowa zostanie zrealizowana przez wyspecjalizowaną firmę Norstat Polska.

Pobierz Raport_Menedzerowie/ki 500