Badanie ankietowe dotyczące postrzegania przez klientów zaangażowania agencji na polu CSR

Badanie ankietowe dotyczące postrzegania przez klientów zaangażowania agencji na polu CSR

Autorzy: Fabryka Komunikacji Społecznej

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2014

Posiadanie strategii CSR przez agencję jest ważne przy wyborze partnera dla ponad połowy klientów, jednak decydującą kwestią pozostają kompetencje i doświadczenie zespołu – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm współpracujących z agencjami przez Fabrykę Komunikacji Społecznej[1]. Dla niemal 45% liczy się także nastawienie na etykę w działaniach marketingowych.

Najważniejsze wnioski:

  1. Mając do wyboru dwie porównywalne oferty agencji: realizującej strategię CSR i nie posiadającej takiej polityki, klienci skłonni byliby współpracować w tą pierwszą, nawet gdyby była 10% droższa. Taką chęć deklarowano tym częściej, im niższa była cena usług agencji ze strategią odpowiedzialnego biznesu.
  2. Respondenci wskazali, że raportowanie i informowanie o realizacji zobowiązań CSR jest czynnikiem, który raczej pozytywnie (72%) i zdecydowanie pozytywnie (17%) wpływa na konkurencyjność agencji na rynku.
  3. W przypadku wyboru agencji przez firmy decydującym czynnikiem są kompetencje i doświadczenie zespołu (61%). Ważne są także referencje i opinie pozostałych klientów agencji oraz osobista rekomendacja (po 78%).

Wyciąg z badania Fabryki Komunikacji Społecznej