Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2012

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowało dokument pt. „Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011”.

Pobierz publikację

Analizę dokonano pod kątem wybranych zagadnień z 3 aspektów: kompletność, wiarygodność, komunikacja, które są kryterium oceny raportów przez jury.

Wybrane informacje z analizy:

  • 22 zwycięskie raporty zostały sporządzone przez 13 firm
  • 4 firmy są spółkami Skarbu Państwa
  • Branże: FMCG (4), surowce i paliwa (3), finanse (2), farmaceutyka (1), budownictwo i nieruchomości (1), rozrywka (1), telekomunikacja (1)
  • Łączne przychody prezentowane w raportach to ponad: 112 mld PLN
  • Łączne zatrudnienie prezentowane w raportach to ponad 84 tys. osób
  • Poziomy raportowania wg wytycznych GRI: A (2 raporty), B (8 raportów), C (1 raport)