Analiza tematyczna „Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje”

Analiza tematyczna „Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2013

Responsible Supply Chain Management (RSCM) można zdefiniować jako „zarządzanie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wpływem procesu dostaw”. Właśnie tego tematu dotyka analiza tematyczna opublikowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje”.

Celem RSCM jest „tworzenie, ochrona i długofalowy rozwój wartości ekonomicznej, społecznej i środowiskowej dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces dostaw” (UNGC&BSR 2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw to proces skomplikowany, wymagający udziału wielu (setek, niekiedytysięcy) interesariuszy na różnych etapach.

Pobierz analizę „Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje”.