Analiza tematyczna „Organizacje strażnicze w Polsce – wskazówki dla biznesu”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2013

Firmy, które publicznie deklarują stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) muszą być przygotowane na zewnętrzną weryfikację swoich działań. W miarę jak koncepcja CSR zyskuje na popularności w Polsce, pojawiają się jednostki i organizacje pragnące zweryfikować zakres i prawdziwość deklarowanych działań – są to organizacje strażnicze (ang. watchdog). Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje analizę na temat istniejących w Polsce organizacji strażniczych.

Analiza „Organizacje strażnicze w Polsce – wskazówki dla biznesu” dostępna jest tutaj

Przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na konfrontację z różnymi rodzajami interesariuszy, w tym z coraz bardziej świadomymi konsumentami i organizacjami pozarządowymi, które wykazują coraz lepsze przygotowanie merytoryczne – powiedziała Justyna Januszewska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Warto odnotować, że firmy, które prowadzą regularny dialog z interesariuszami, są lepiej przygotowane do odpowiadania także na nagłe sytuacje kryzysowe. Szczególnie odradzamy w takich momentach wstrzymywanie się lub zwlekanie z odpowiedzią – obserwując przykłady z rynku, można wnioskować, że takie działanie prowadzi najczęściej do zaostrzenia sytuacji.

Jak wynika z analizy, w Polsce obserwuje się znaczący wzrost aktywności organizacji i projektów o charakterze strażniczym, które monitorują i weryfikują praktyki przedsiębiorstw w kontekście etyki oraz społecznej odpowiedzialności. Narzędzia monitoringu i formy wywierania nacisku na przedsiębiorstwa stają się dojrzalsze oraz zaawansowane merytorycznie i coraz bardziej angażują konsumentów.

Główne wskazówki dla biznesu w zakresie działalności organizacji strażniczych:

  • Monitorowanie inicjatyw strażniczych
  • Szybka reakcja na bieżące informacje pojawiające się o firmie
  • Rozwijanie narzędzi dialogu z organizacjami strażniczymi
  • Wypracowanie mechanizmów działania w sytuacji kryzysowej
  • Otwartość na dialog i merytoryczną dyskusję o swojej działalności z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności

Analiza tematyczna FOB to cyklicznie wydawany dokument, przygotowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i udostępniany uczestnikom Programu Partnerstwa, a w późniejszym czasie upubliczniany również dla pozostałych interesariuszy.

Źródło: Informacja własna

Pliki do pobrania:

Analiza_tematyczna_2_watchdog