Analiza tematyczna „Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu”

Analiza tematyczna „Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2013

Jednym z najpoważniejszych wyzwań związanych z kwestiami różnorodności w miejscu pracy jest kwestia włączenia osób niepełnosprawnych do grona pracowników oraz zapewnienia im godziwych warunków pracy.

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność wg badań jest jednym z najczęściej występujących w naszym kraju sytuacji nierównego traktowania (37% wskazań w badaniu „Dyskryminacja w UE w 2012 r.” Eurobarometru). Kryterium niepełnosprawności jest dla 29% respondentów z Polski główną przyczyną odrzucenia kandydata bądź kandydatki do pracy.

Więcej informacji o wyzwaniach jakie stoją przed firmami w związku z włączeniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy w  analizie tematycznej: „Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu”.

Pobierz Analizę „Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu”