Analiza Tematyczna „Komunikat Komisji Europejskiej na temat CSR”

Analiza Tematyczna „Komunikat Komisji Europejskiej na temat CSR”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2012

W 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat, zawierający nową definicję CSR. FOB przedstawia, jakie jest znaczenie komunikatu dla przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej.

Nowa definicja CSR, z której zniknęło określenie „działania dobrowolne” oraz zapowiadane postępowanie prac nad wzmacnianiem strategii CSR w polityce Unii może okazać się pierwszym krokiem w kierunku ściślejszej regulacji. W interesie przedsiębiorstw jest zatem poznać główne założenia tej strategii i odpowiedzieć na zachęty Komisji  do wdrażania zasad CSR. Firmy, które już na obecnym etapie dostosowują się do nowych wymogów, mają szansę uzyskać przewagę konkurencyjną w długim okresie.

Komunikat zawiera także przydatne dla przedsiębiorstw definicje i dookreśla czym – według Komisji – jest społeczna odpowiedzialność biznesu, wskazując przy tym na konkretne narzędzia jej wdrażania (standardy, normy, wytyczne). Także zapowiadana w komunikacie walka z greenwashingiem to ważny sygnał dla przedsiębiorstw, aby uważniej konstruowały przekaz dotyczący ich produktów i usług w kontekście walorów ekologicznych.

Analiza tematyczna FOB to cyklicznie wydawany dokument, przygotowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i udostępniany uczestnikom Programu Partnerstwa, a w późniejszym czasie upubliczniany również dla pozostałych interesariuszy.

Pobierz analizę tematyczną „Komunikat Komisji Europejskiej na temat CSR”( PDF, 173 kB)