Analiza tematyczna „CSR-owiec, czyli kto?”

Analiza tematyczna „CSR-owiec, czyli kto?”

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju spowodował wzrost zapotrzebowania firm na specjalistów w tym zakresie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami postanowiło  przyjrzeć się pożądanym kompetencjom oraz najważniejszym wyzwaniom stojącym przed pracownikami odpowiedzialnymi za kwestie CSR w firmie. Efektem tych prac jest analiza tematyczna FOB „CSR-owiec, czyli kto?”

Link do publikacji >>

Analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu „CSR-owiec, czyli kto?” to efekt dyskusji ekspertów FOB z przedstawicielami firm – partnerów stowarzyszenia, w tym szczególnie przedstawicieli: BGŻ BNP Paribas, Banku Zachodniego WBK, Fundacji WSPÓLNIE LafargeHolcim (Lafarge Polska). W opracowaniu wykorzystano m.in.  wyniki badania „Menedżerowie CSR” z 2015 r. oraz dane z badania na temat zawodu CSR-owca, przeprowadzonego w 2017 r. wśród użytkowników portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. Inspiracją do opracowania analizy był rozwój koncepcji CSR na rynku polskim, który spowodował rosnące zapotrzebowanie firm na pracowników specjalizujących się w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma na celu wsparcie firm w poszukiwaniu specjalistów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uświadomienie zakresu i znaczenia pracy CSR-owca. Publikacja pełni także rolę informatora dla studentów i absolwentów, którzy chcieliby podjąć pracę w społecznie zaangażowanym biznesie – mówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. –  Obserwowany przez nas rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość tego zawodu – dodaje Marzena Strzelczak.

Zadaniem CSR-owca jest wspieranie osiągania przez firmę celów społecznych, środowiskowych, organizacyjnych oraz finansowych. Jego kluczowymi kompetencjami są: myślenie systemowe, współpraca zewnętrzna, innowacje społeczne, śledzenie trendów, wartości wdrożone w działania. W ogłoszeniach zazwyczaj nie jest wymagany konkretny kierunek studiów, choć jako preferowane wykształcenie wskazuje się często nauki społeczne.

W najnowszej analizie tematycznej przyjrzeliśmy się kompetencjom, zakresowi zadań oraz wymaganiom stawianym kandydatom w przykładowych ofertach pracy – wyjaśnia Katarzyna Mróz, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Społeczna odpowiedzialność związana jest z ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań, badaniem potrzeb, współpracą z różnorodnymi grupami interesariuszy, inicjowaniem działań, śledzeniem trendów z zakresu rozwoju zrównoważonego i na te potrzeby firmy odpowiada właśnie CSR-owiec – mówi Katarzyna Mróz.

 Obszar społecznej odpowiedzialności biznesu łączy kompetencje biznesowe i społeczne. W codziennej pracy CSR-owca niezbędne są trzy kluczowe aspekty: empatia, interdyscyplinarność i umiejętność współpracy. Osoba odpowiedzialna za CSR w danej instytucji powinna rozumieć jak funkcjonuje biznes i jaki wywiera wpływ na gospodarkę, otoczenie i  środowisko naturalne. Inspirowanie i wspieranie odpowiedzialnego rozwoju organizacji to codzienność w naszej pracy, która połączona z pasją i poczuciem misji przynosi wymierne korzyści – mówi Maria Krawczyńska, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas, firmie która zainspirowała do podjęcia tematu analizy.

Analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu to cyklicznie wydawane publikacje, których celem jest dostarczenie informacji na kluczowe dla CSR temat w zwięzłej i przystępnej formie oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają się w dyskursie publicznym. Wydane do tej pory analizy dostępne są w “bazie wiedzy” na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.