Analiza poglądów obywateli w kwestii zmiany klimatu – wyniki ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczącej klimatu za 2022 rok

Analiza poglądów obywateli w kwestii zmiany klimatu – wyniki ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczącej klimatu za 2022 rok

Tematem drugiej części ankiety EBI dotyczącej klimatu za lata 2022–2023 jest analiza poglądów obywateli w kwestii zmiany klimatu w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wyniki tej edycji ankiety dotyczą przede wszystkim indywidualnych zachowań obywateli oraz działań podejmowanych przez nich w celu przeciwdziałania zmianie klimatu.

  • 76% Polaków w wieku 20–29 lat uważa wpływ działalności potencjalnego pracodawcy na klimat za ważne kryterium przy wyborze miejsca pracy (a dla 16% jest to kryterium najważniejsze).
  • 60% respondentów (w tym 68% osób w wieku 65 lat i starszych) popiera stworzenie systemu budżetów węglowych w celu ograniczenia najbardziej szkodliwych dla klimatu form konsumpcji.
  • 65% Polaków byłoby skłonnych płacić więcej za żywność przyjazną dla klimatu.
  • 78% polskich respondentów opowiada się za oznakowywaniem wszystkich produktów spożywczych w celu ograniczenia wpływu na klimat i środowisko.
  • 66% ankietowanych jest za wprowadzeniem przez rząd bardziej rygorystycznych środków, które wymuszą zmiany w zachowaniu obywateli.

W dokumencie przedstawiono niektóre z opublikowanych właśnie wyników najnowszej edycji corocznej ankiety
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dotyczącej klimatu, którą przeprowadzono w sierpniu 2022 roku.
EBI jest pożyczkodawcą Unii Europejskiej i największym na świecie wielostronnym kredytodawcą
finansującym działania w dziedzinie klimatu.

Całość analizy można pobrać tutaj»