„Analiza ESG spółek w Polsce” – Czy spółki giełdowe ujawniają dane pozafinansowe?

„Analiza ESG spółek w Polsce” – Czy spółki giełdowe ujawniają dane pozafinansowe?

Autorzy: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES, Accreo Taxand

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2012

72,9% spółek giełdowych nie publikuje żadnych informacji w obszarze zarządzania środowiskiem, a 77% emitentów nie informuje rynku na temat odpowiedzialności społecznej. Natomiast bardzo wysoki poziom raportowania można zaobserwować w obszarze ładu korporacyjnego, gdzie aż 98,8% polskich spółek giełdowych publikuje informacje – wynika z projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.

Poziom raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym został zbadany w ramach projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” metodą GES Risk Rating bazującą na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, korupcji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Metodą GES Risk Rating analizowanych jest ponad 5000 spółek na świecie.

Biorąc pod uwagę wartości maksymalne najlepiej z ujawnianiem danych ESG radzą sobie spółki zagraniczne. Jeżeli za punkt odniesienia weźmiemy średnie arytmetyczne ocen i mediany najlepiej wypadają polskie spółki należące do kategorii indeksów WIG20 i mWIG40. Na rynku głównym najlepiej wypadł sektor energetyczny (Energy), w którym 77,8% spółek publikuje informacje związane z ochroną środowiska, kolejne 77,8% publikuje informacje dotyczące własnej odpowiedzialności społecznej, a wszystkie spółki publikują dane potrzebne do wykonania analizy zagadnień ładu korporacyjnego.

Spośród zbadanych 831 spółek aż 606 nie publikuje żadnej informacji w obszarze zarządzania środowiskiem, co może przyczynić się do obniżenia ich wartości w oczach inwestorów. Zdaniem Piotra Kaźmierkiewicza, analityka CDM Pekao S.A., spółki raportujące istotne dane w obszarze środowiskowym, cechowały najlepsze parametry finansowe na przestrzeni ostatnich trzech lat.

W badaniu GES Risk Rating najwięcej pozytywnych ocen otrzymały spółki za informacje wykorzystywane przy analizie ładu korporacyjnego. „Najskuteczniejszy  indeks Europy Środkowo-Wschodniej  z indeksów „Blue chip”  w zakresie ładu korporacyjnego to indeks ze Słowenii, zajmując pozycję przed indeksami „Blue chip” z Niemiec, Polski, Włoch i Islandii. Polski indeks „WIG 20” uplasował się na pozycji 15 z wynikiem 49%” – mówi Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES w Polsce.

Dane ESG w relacjach inwestorskich

Jednym z elementów projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” były spotkania z przedstawicielami spółek, którzy są odpowiedzialni za relacje inwestorskie. Część spółek, które wzięły udział w badaniu, pomimo braku zainteresowania samych inwestorów, raportuje dane pozafinansowe aby edukować analityków, a w ten sposób budować swoją lepszą pozycję rynkową.  Jednak aby dane ESG rzeczywiście były dostrzegane jako cenotwórcze przez inwestorów, spółki powinny przede wszystkim zarządzać nimi w sposób strategiczny, wzmacniając działaniami na poziomie operacyjnym oraz dobrą komunikacją wspartą nowymi rozwiązaniami narzędziowymi. Takie podejście może skutkować lepszą pozycją rynkową.

Zdaniem Piotra Kaźmierkiewicza, analityka CDM Pekao S.A., w tak zmiennych warunkach rynkowych, spółki ujawniające istotne dane pozafinansowe pozytywnie wyróżniały się zarówno na tle pozostałych spółek z sektora jak i całego rynku. Należy podkreślić, że spółki które prowadziły rozszerzony dialog z interesariuszami były nagradzane przez uczestników rynku kapitałowego większym zaufaniem, które przekładało się na ograniczone wahania kursów akcji tychże podmiotów.

Truizmem jest stwierdzenie, że większa przejrzystość spółek pozwala na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Natomiast wśród rodzimych analityków nie jest tak oczywiste, że uwzględnianie danych ESG przyczynia się do lepszej wyceny spółek i minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Potwierdzają to najnowsze dane Europejskiego Forum ds. Zrównoważonego Inwestowania Eurosif (European Sustainable Investment Forum) wskazujące, że wartość wszystkich funduszy w Europie, stosujących przynajmniej jedną ze strategii odpowiedzialnego inwestowania, wyniosła w 2011 roku prawie 7 bln EUR. – mówi Robert Sroka, Szef Projektów CSR w Accreo Taxand.

Co warto podkreślić, spółki o wysokim poziomie raportowania wykazywały nie tylko pożądaną relację potencjalnej stopy zwrotu do ryzyka, ale również wysoką rentowność nawet w latach obejmujących kryzys finansowy. To spostrzeżenie powinno stanowić zachętę do uwzględniania danych ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, szczególnie dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym np. zarządzających funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi.

Po dokonaniu analizy wyodrębniono po 3 najlepsze spółki w dwóch klasyfikacjach: sektorowej i indeksowej. Ranking został stworzony na dzień 9 listopada 2012 roku, co oznacza, że wszystkie uwagi spółek zgłoszone na platformie do tego dnia zostały uwzględnione.

Pobierz publikację „Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG”

Źródło: SEG