An LGBT Best Practice Guide for Employers

An LGBT Best Practice Guide for Employers

Organizacja Great Place to Work oraz Pride at work Canada opublikowały przewodnik dla pracodawców „An LGBT Best Practice Guide for Employers” zawierający dobre praktyki z zakresu tworzenia bardziej przyjaznych i włączających miejsc pracy dla osób ze społeczności LGBT. Publikacja prezentuje 12 strategii, tłumacząc  jak i dlaczego warto je wdrażać.

Pobierz publikację

Różnorodność w miejscu miejsc pracy staje się nowym standardem. Liderzy biznesu zaczynają dostrzegać, różnorodność we wszystkich formach jako przewagę konkurencyjną. Zróżnicowane perspektywy napędzają kreatywność, innowacje i sprzyjają temu, że pracownicy czują iż ich opinia jest ważna. To ich motywuje i sprawia, że bardziej czują się związani ze swoim miejscem pracy.

Jak piszą autorzy opracowania, zdecydowana większość kanadyjskich miejsc pracy ma formalne komitety ds. Różnorodności – z dostępem do budżetu – a także menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie różnorodnością.

Jednak nawet mimo tego, powszechnego już w Kanadzie, strategicznego nacisku na różnorodność, wiele organizacji wciąż zgłasza,  że jawne przejawy rasizmu, seksizmu i homofobii, choć nie są one tak częste jak jeszcze 10 lat temu, to nadal występują.

Międzynarodowa organizacja Great Place to Work, wspólnie z kanadyjską Pride at Work Kanada, połączyły siły, aby, aby pomóc pracodawcom w Kanadzie lepiej zrozumieć społeczności LGBT i budować miejsca pracy, które wykorzystują pełen potencjał pracowników.

Zaproponowane przez twórców publikacji rozwiązania i wybrane dobre praktyki są jednak uniwersalne i mogą być źródłem inspiracji także dla pracodawców w Polsce, którzy chcieliby podjąć kroki w kierunku budowania otwartych i włączających miejsc pracy.

Publikacja dostępna jest do pobrania za darmo, w języku angielskim.