An Investor’s Guide to Nature and Biodiversity Risks and Impacts

An Investor’s Guide to Nature and Biodiversity Risks and Impacts

Opracowany przez MSCI poradnik dla inwestorów zawiera wskazówki dotyczące ocen ryzyka utraty różnorodności biologicznej.

Narzędzie zostało stworzone w celu wsparcia inwestorów w wyborze odpowiednich wskaźników, umożliwiających rozpoczęcie uwzględniania kwestii dotyczących bioróżnorodności w procesie inwestycyjnym.

Poradnik skupia się na obustronnym wpływie portfela inwestycyjnego i czynników środowiskowych. Pomaga odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości, ryzyk, wpływu i mitygacji.

Publikacja dostępna jest tutaj>>