AICPA & CIMA: Raport dotyczący odporności na zmiany klimatyczne dla specjalistów_ek ds. finansów

AICPA & CIMA: Raport dotyczący odporności na zmiany klimatyczne dla specjalistów_ek ds. finansów

AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, opublikowały nowy interaktywny raport Accounting for Climate Resilience. Ma on za zadanie pomóc specjalistom ds. finansów zdobyć wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, dzięki której będą mogli wspierać swoje organizacje, firmy i klientów w procesie dostosowywania modeli biznesowych i operacji w odpowiedzi na rosnące ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi. Publikacja jest odzwierciedleniem ważnej roli, jaką w tym kontekście mają do odegrania specjaliści ds. finansów.

Accounting for Climate Resilience to ostatni z serii czterech raportów online zatytułowanych „Accounting for”, skupiających się na zrównoważonym rozwoju w biznesie. Seria ta stanowi dowód stałego zaangażowania AICPA & CIMA w wyposażenie specjalistów ds. finansów w zasoby, narzędzia i umiejętności potrzebne do wspierania tranzycji w kierunku bardziej odpowiedzialnych praktyk biznesowych i zapewnienia, że długoterminowe tworzenie wartości znajdzie się w centrum działań i sprawozdawczości korporacyjnej.

– Dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy specjaliści ds. finansów mogą dostarczyć informacje w kontekście ładu organizacyjnego, strategii, zarządzania ryzykiem i efektywności, które wesprą podejmowanie decyzji popartych solidną analizą biznesową i atestacją informacji finansowych i niefinansowych, w tym danych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Są idealnie przygotowani do wspierania opracowywania scenariuszy klimatycznych i włączania ich do organizacyjnych planów adaptacyjnych – mówi dr Jeremy Osborn FCMA, CGMA, CPA (Aust.), Global Head of ESG, AICPA & CIMA.

Seria “Accounting for” składa się z następujących publikacji:

Dodatkowe informacje nt. działań AICPA & CIMA na rzecz zrównoważonego rozwoju i udostępnianych zasobów znajdują się na stronie aicpa-cima.com/esg.

Źródło: info. pras.