Accelerating to net-zero emissions

Accelerating to net-zero emissions

WBCSD dzieli się rekomendacjami dotyczącymi inwestycji w czyste technologie. W nowej publikacji przedstawia propozycje działań, które mają pomóc w realizacji celów klimatycznych, zgodnie z Porozumieniem paryskim. 

Integrując czystą energię z wydajnymi cyfrowymi systemami monitorowania i zarządzania, firmy mogą szybko osiągnąć zerowy poziom emisji netto. Zintegrowane podejścia mogą obniżyć emisje operacyjne nawet o 50%, wzmocnić dostawy energii, zoptymalizować inwestycje kapitałowe i złagodzić ryzyka technologiczne.

Publikacja WBCSD definiuje zintegrowane podejścia, ilustrując ich wartość za pomocą przykładów. Przedstawia trzy praktyczne zalecenia dotyczące wprowadzenia zintegrowanej dekarbonizacji w życie.

Raport dostępny tutaj>>