Accelerating business solutions for Climate and Nature. Report I: Mapping nature-based solutions and natural climate solutions

Accelerating business solutions for Climate and Nature. Report I: Mapping nature-based solutions and natural climate solutions

Nowy raport Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) ma na celu ułatwienie procesów związanych z inwestowaniem w rozwiązania oparte na przyrodzie poprzez przybliżenie zakresu i definicji naturalnych rozwiązań klimatycznych oraz rozwiązań opartych na naturze.

– Pandemia COVID-19 i związany z nią kryzys gospodarczy pokazały rządom i przedsiębiorstwom konieczność przekształcenia wszystkich systemów do poziomu zerowych emisji netto przed 2050 r. Zwiększając w wielu krajach skalę bezrobocia, niedożywienia i skrajnego ubóstwa, pandemia przyniosła nam poważne ostrzeżenie o zagrożeniach, słabościach i nierównościach naszych systemów gospodarczych. Przypomniała, że jeśli nie podejmiemy radykalnych działań na rzecz neutralności emisyjnej naszych gospodarek, to stawką, którą w tej grze możemy stracić, jest właśnie natura – mówi Diane Holdorf, dyrektorka programu Food & Nature w WBCSD. 

Niniejszy raport ma pomóc w usuwaniu przeszkód w opracowywaniu rozwiązań opartych na przyrodzie. Jego celem jest wsparcie w dostosowaniu rozwiązań klimatycznych (NCS) do rozwiązań opartych na naturze (NBS). Publikacja ma pomóc firmom poprzez dostarczanie wiedzy na temat działań na rzecz przyrody i klimatu, mapując kluczowe inicjatywy, platformy i inne formy zbiorowego działania.

Jak zauważają ekspertki i eksperci WBCSD, rozwiązania oparte na naturze (nature-based solutions) mogą przyczynić się do dostarczenia do 37% rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celów określonych w porozumieniu paryskim oraz wesprzeć walkę z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. Kluczowe jest jednak określenie zakresu oraz wymagań stawianym firmom.

– Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, musimy wspólnie zająć się zmianami klimatycznymi, utratą bioróżnorodności oraz rosnącymi nierównościami społecznymi. Chociaż przyroda znajduje się pod ogromną presją, jest również kluczem do skutecznych i skalowalnych rozwiązań dla wielu naszych wyzwań społecznych, w tym zmian klimatu. Business for Nature z zadowoleniem przyjmuje niniejszy raport, który przedstawia jasne definicje i zakres zarówno rozwiązań opartych na przyrodzie, jak i naturalnych rozwiązań klimatycznych. Ustanowienie w ten sposób praktycznych wspólnych ram pomoże zwiększyć skalę działalności i przyspieszy potrzebne działania i inwestycje, a tym samym wesprze przejście do przyszłości przyjaznej dla przyrody – dodaje Eva Zabey, dyrektorka wykonawcza koalicji Business for Nature.

Pobierz publikację >>