A user guide to climate-related financial disclosures

A user guide to climate-related financial disclosures

Celem przewodnika jest wsparcie szerokich grup interesariuszy korzystających z danych pozyskanych w wyniku ujawniania przez organizacje informacji finansowych związanych z oddziaływaniem na klimat.

W czerwcu 2017 r. grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) opublikowała zestaw zaleceń, mających na celu pomoc organizacjom różnego typu rodzaju w ocenie i komunikacji kluczowych informacji związanych z klimatem. Korzysta z nich coraz liczniejsze grono interesariuszy, chcących w ten sposób dowiedzieć się, jak różnego rodzaju podmioty uwzględniają w swojej działalności ryzyka klimatyczne.

Z kolei przewodnik przygotowany przez wspólną grupę roboczą powołaną przez Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) i Institute of Environmental Management & Assessment (IEMA) opiera się na spostrzeżeniach zarówno praktyków z obszaru ryzyka finansowego, jak i zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest wsparcie szerokich grup interesariuszy w korzystaniu z informacji finansowych związanych z klimatem – od działów ds. zarządzania ryzykiem i CSR/zrównoważonego rozwoju, przez inwestorów, kredytodawców i ubezpieczycieli, po wszystkich potencjalnie zainteresowanych członków społeczeństwa obywatelskiego.

Pobierz podręcznik >>