A quantum leap for gender equality. For a better future of work for all

A quantum leap for gender equality. For a better future of work for all

Raport „A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all” stanowi podsumowanie inicjatyw Międzynarodowej Organizacji Pracy w ramach programu „Women at Work Centenary Initiative”. W publikacji wskazano na problem nierównego traktowania kobiet na rynku pracy oraz zaproponowano sposoby na poprawienie obecnej sytuacji.

W ciągu ostatnich 27 lat luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn skurczyła się o mniej niż 2 punkty procentowe. W 2018 r. na świecie pracowało 1,3 mld kobiet w porównaniu z 2 miliardami mężczyzn, co oznacza, że różnica wynosi aż 700 mln osób. Innymi słowy, kobiety mają o 26 punktów procentowych mniejsze szanse na zatrudnienie niż mężczyźni. Jak podkreślają autorzy i autorki publikacji MOP, taka sytuacja nie zmienia się od ponad 20 lat.

W raporcie podkreślono kluczowe luki (występujące względu na płeć) i przeszkody uniemożliwiające zapewnienie kobietom godnej pracy. Przedstawiono bariery strukturalne (w tym nieodpłatną pracę opiekuńczą), które kształtują charakter i zakres zaangażowania kobiet w płatne zatrudnienie. Autorzy/ki wskazują także, w jaki sposób w niektórych krajach rozwiązano problemy za pomocą regulacji prawnych oraz wdrożenia specjalnych polityk. W publikacji wskazano również zasoby, po które można i należy sięgnąć, aby wykorzystać możliwości, jakie przynosi zmieniający się świat pracy.

Pobierz publikację>>>