A long way to go for LGBTI equality

A long way to go for LGBTI equality

W niniejszym raporcie przedstawiono wybrane wyniki ankiety FRA z 2019 r. dotyczącej osób LGBTI w UE oraz w Macedonii Północnej i Serbii. Jest to największe tego typu badanie – udział w nim wzięło 140 000 osób. W porównaniu z rezultatami pierwszego sondażu agencji na temat osób LGBT w UE, przeprowadzonego w 2012 r., najnowsze wyniki pokazują niewielki postęp w ciągu ostatnich siedmiu lat.

– Zbyt wiele osób LGBTI nadal żyje w ukryciu, obawiając się wyśmiewania, dyskryminacji, a nawet ataków. Mimo że niektóre kraje osiągnęły postęp w dziedzinie równości osób LGBTI, wyniki naszej ankiety pokazują, że ogólnie rzecz biorąc poczyniono zbyt mało rzeczywistych postępów, narażając wiele osób LGBTI na zagrożenia. Trudności związane z pracą i opieką zdrowotną mogą się pogorszyć z powodu COVID-19. Decydenci powinni wziąć pod uwagę i zrobić więcej, aby aktywnie promować pełne poszanowanie praw osób LGBTI – mówi dyrektor FRA Michael O’Flaherty.

Pobierz raport >>

Pliki do pobrania:

fra-2020-lgbti-equality_en