Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Wybrany obszar tematyczny: Prawa człowieka

Zobacz wszystkie publikacje

Ipsos Pride Survey 2024: Gen Zers most likely to identify as LGBT+

Badanie Ipsos na grupie ponad 18 tysięcy osób w wieku 18-74 lat pokazuje trendy w odniesieniu do tożsamości seksualnej poszczególnych generacji, przedstawicieli odmiennych kręgów kulturowych oraz grup społecznych.

Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Intensyfikując wysiłki na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, biznes coraz częściej zwraca uwagę na kwestie związane z prawami człowieka. W swoim raporcie Global Business Initiative on Human Rights proponuje zintegrowane podejście, obejmujące szeroki wachlarz działań na rzecz klimatu.

Raport „Biznes i prawa człowieka – razem dla zrównoważonego rozwoju”

Biznes i prawa człowieka. Razem dla zrównoważonego rozwoju to kolejna odsłona corocznego raportu UN Global Compact Network Poland, w którym eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu dzielą się niezbędną wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami w codziennym dbaniu o przestrzeganie praw człowieka w organizacjach.

Business Social Impact. Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii, praktyce, liczbach i case studies

Transformacja gospodarki na zrównoważony rozwój staje się faktem, a polski biznes musi się z nim…

Report Card 18: Child Poverty in the Midst of Wealth

Najnowszy z serii raportów UNICEF dotyczących warunków i jakości życia dzieci w krajach OECD i UE wskazuje, że w latach 2014-2021 wiele państw wysoko rozwiniętych odnotowało gwałtowny wzrost ubóstwa wśród dzieci.

Understanding Economic Violence against Women. The need for harmonised definitions and data in the EU

EIGE opublikowało analizę tematyczną dotyczącą przemocy ekonomicznej na tle płciowym. Autorzy publikacji wyjaśniają, czym jest ta forma przemocy, w jaki sposób się objawia, i jak jej przeciwdziałać.

LGBT+ PRIDE 2023. Raport z wynikami sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na grupie ponad 30 państw

Badanie Ipsos LGBT+ Pride 2023 wykazało, że średnio 9% dorosłych w 30 krajach identyfikuje się…

Molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług

„Wśród osób, które doświadczyły molestowania seksualnego, większość wyraziła wobec niego sprzeciw. W większości przypadków sprzeciw nie przynosi skutku” – takie informacje podaje najnowszy raport Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego pod redakcją pod redakcją prof. Magdaleny Grabowskiej z Polskiej Akademii Nauk. Komentarza eksperckiego do publikacji udzieliła m.in. Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce

Stale gęstniejąca atmosfera homo- i transfobii, duża skala agresji, nasilająca się depresja i rozpowszechniające się nastroje samobójcze coraz silniej skłaniają osoby LGBT+ do rozważania planu opuszczenia Polski. Z wyników badania pt. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce w latach 2019-2020 wyłania się fatalny obraz realiów i perspektyw osób nieheteronormatywnych. Tegoroczny raport to już 6 edycja badania.

Jak pisać i mówić o uchodźcach?

Język nie tylko służy opisywaniu świata, ale także pokazuje kontekst wydarzeń. Może budzić emocje, łączyć lub dzielić. Nieprawidłowo użyty może być narzędziem manipulacji, a nawet dyskryminacji na którą szczególnie narażone są grupy mniejszościowe – w tym uchodźcy.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny