Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Wybrany obszar tematyczny: Środowisko naturalne

Zobacz wszystkie publikacje

Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0

Według ekspertów i ekspertek Fundacji Climate Strategies Poland, samo raportowanie klimatyczne nie przekłada się na redukcję emisji ani na konkurencyjność klimatyczną firm. Propozycje realnych działań z zakresu zarządzania klimatycznego są dostępne w raporcie CSP objętym patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Climate Governance Initiative Annual Report 2023

Climate Governance Initiative, organizacja powołana przez Światowe Forum Ekonomiczne, opublikowała swój pierwszy raport roczny. Dokument przedstawia historię rozwoju inicjatywy, która dociera już do ponad 100 tysięcy członków zarządów i rad nadzorczych w 70 krajach.

2023 Nature Benchmark

World Benchmarking Alliance zaprezentował wyniki badania blisko 400 firm z łańcucha wartości branży rolnej, spożywczej, papierniczej oraz leśniczej, które odpowiadają za ponad połowę przychodów w swoim sektorze.

Mainstreaming Biodiversity into Renewable Power Infrastructure

Publikacja OECD obrazuje wpływ infrastruktury energii odnawialnej na różnorodność biologiczną. Zawiera też dobre praktyki na rzecz bioróżnorodności w sektorze energetycznym.

Biznes na rzecz zmiany 2024

Raport zawiera omówienie trendów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (ESG) w działaniach firm, stanowiących odpowiedź biznesu na najbardziej aktualne wyzwania. Przedstawia również deklaracje klimatyczne i opisy wdrożonych już działań w formie dobrych praktyk firm uczestniczących w programie.

Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100

Naukowcy z IOŚ-PIB opracowali raport zawierający analizę danych z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz prognozy zmian klimatu dla Polski do końca stulecia dla dwóch scenariuszy rozwoju opartych o założenia 5-tego Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Accelerating to net-zero emissions

WBCSD dzieli się rekomendacjami dotyczącymi inwestycji w czyste technologie. W nowej publikacji przedstawia propozycje działań, które mają pomóc w realizacji celów klimatycznych, zgodnie z Porozumieniem paryskim. 

World Energy Outlook 2023

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IAE) analizuje globalny system energetyczny i rekomenduje działania zmierzające do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie  1.5 °C.

Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Intensyfikując wysiłki na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, biznes coraz częściej zwraca uwagę na kwestie związane z prawami człowieka. W swoim raporcie Global Business Initiative on Human Rights proponuje zintegrowane podejście, obejmujące szeroki wachlarz działań na rzecz klimatu.

Przewodnik „CEO Guide to the Climate-related Corporate Performance and Accountability System”

Przygotowana przez WBCSD publikacja „CEO Guide to the Climate-related Corporate Performance and Accountability System (CPAS)” przedstawia, w jaki sposób powiązać wycenę inwestorską i alokację kapitału z dekarbonizacją przedsiębiorstwa.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny