Publikacje

Zobacz wszystkie publikacje

Diversity IN Check – raport z 3. edycji badania

Na trzeciej Liście pracodawców zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce, wyłonioną w…

12. badanie United Nations Global Compact–Accenture CEO Study

UN Global Compact-Accenture CEO Study przedstawia szanse i wyzwania, z którymi mierzą się liderzy realizujący Agendę 2023 w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. W badaniu wzięło udział ponad 2600 dyrektorów generalnych ze 128 krajów.

Podręcznik „Standardy działania fundacji korporacyjnych 2023”

Drugie wydanie „Standardów działania fundacji korporacyjnych” składa się z udoskonalonych zasad opracowanych przez 45 fundacji korporacyjnych w latach 2013-2014. Publikacja została wydana przez Forum Darczyńców, związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.

Raport „The climate-changed child”

W najnowszym raporcie UNICEF ostrzega, że postępujące ograniczenie dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług wodnych i sanitarnych ma coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych.

Raport „W drodze do DEI”

7 listopada ukazał się przygotowany przez UN Global Compact Network Poland raport „W drodze do DEI”. W publikacji znajduje się m.in. artykuł ekspercki Marzeny Strzelczak, doradczyni zarządu FOB ds. DEI.

Gender Equality Index 2023

24 października Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) opublikował najnowsze wyniki badania Gender Equality Index. W tegorocznym zestawieniu, podobnie jak przez ostatnią dekadę, prowadzą Szwecja, Holandia i Dania. Polska awansowała o 3 miejsca i na 28 krajów członkowskich UE zajęła 18. pozycję.

Comparative Report on Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments

W ramach NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments), programu współfinansowanego przez CERV, ukazał się raport porównawczy przygotowany przez organizacje koordynujące Kartę Różnorodności na Cyprze, Litwie, w Grecji, Bułgarii i Rumunii.

Inspirownik. Jak sprawić, by pracownicy z różnych krajów poczuli się u nas jak w domu?

Inspirownik to publikacja poświęcona zatrudnianiu osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, opublikowana przez IKEA Retail w Polsce w Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju.

Raport „Dojrzewanie polskich chłopców”

Badanie infuture.institute i Fundacji moonka zostało zrealizowane po to, by od samych chłopców dowiedzieć się, jak to jest być dojrzewającym nastolatkiem w Polsce trzeciej dekady XXI wieku.

State of the Global Workplace: 2023 Report

Coroczny raport Gallupa reprezentuje pracowników na całym świecie. W tegorocznym raporcie przeanalizowano globalny wzrost liczby pracowników, którzy dobrze prosperują w pracy, pomimo wzmożonego poziomu stresu wynikającego z obowiązków służbowych.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny