Wszystkie materiały (994 materiały)

Wszystkie obszary

Raportowanie społeczne – dobrowolne czy obowiązkowe?

Artykuły eksperckie

Firmy powinny raportować, nie czekając na narzucone z góry sankcje prawne, a same raporty traktować jako inwestycję, która sądząc po trendach rynkowych, w niedalekiej przyszłości na pewno się opłaci. Prowadzenie firmy zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), stało się standardem funkcjonowania przedsiębiorstw w dzisiejszym świecie.Wzrastająca świadomość o wpływie sektora biznesu na społeczeństwo, w którym funkcjonuje, powoduje, że zdecydowana większość dużych firm i coraz więcej tych, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uwzględnia interesy społeczne podczas prowadzenia własnej działalności.

czytaj więcej
Firma = Środowisko

Firma = Środowisko

Publikacje FOBForum Odpowiedzialnego Biznesu

Publikacja krok po kroku opisuje proces wdrażania polityki środowiskowej w firmie, przedstawia argumenty za komunikowaniem działań ekologicznych oraz podsumowuje jaki wpływ na środowisko wywiera firma w różnych obszarach swoich działań.

czytaj więcej

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zaopatrzeniem – jak działać właściwie na rzecz wszystkich

Artykuły eksperckie

Autorzy: Michael Stanly, Bruce Thelen
Tłumaczenie: Karolina Szlasa

Kierownicy działów zamówień często napotykają problemy z pogodzeniem celów biznesowych takich, jak zwiększanie efektywności, obniżanie kosztów, poprawianie wyników – z właściwym działaniem na rzecz społeczeństwa – ochroną środowiska i zasobów oraz sprawiedliwym traktowaniem ludzi.
czytaj więcej
Firma = Pracownicy

Firma = Pracownicy

Publikacje FOBForum Odpowiedzialnego Biznesu

Publikacja o tym, jak odpowiedzialnie zarządzać zasobami ludzkimi: od rekrutacji, poprzez rozwój kompetencji po wspieranie partycypacji pracowniczej.

czytaj więcej

Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm

Artykuły eksperckie

Autor: Ewa Hope, docent Politechniki Gdańskiej, Pełnomocnik Dziekana WZiE ds Public Relations

„Wszystkie media istnieją po to, by wprowadzić do naszego życia sztuczną percepcję i przypadkowe wartości” [1]

Większość osób zajmujących się w Polsce pracami z zakresu public relations, utożsamia je z media relations. Przekonanie to jest oparte na wąsko rozumianej definicji PR, a mianowicie, że są to działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Dodatkowo, powszechnie funkcjonująca wiara w wszechmocność mediów, a raczej w ich nieograniczoną wręcz moc sprawczą wzmacnia to przekonanie. Jeśli więc coś zaistnieje w mediach, a  jeśli uprzednio uda się media – różnymi sposobami – przekonać do emisji informacji pokazującej daną firmę w pozytywnym świetle, to z punktu widzenia PR-owców  cel został osiągnięty: informacja obiektywna – bo za taką uchodzi informacja odredakcyjna –  powinna wpłynąć na sposób postrzegania przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia natomiast odbiorców tych informacji, efekty takich działań niekoniecznie muszą być pozytywne, a informacja pochodząca z mediów nie zawsze uważana jest za obiektywną. 
czytaj więcej
Firma = Zaangażowanie

Firma = Zaangażowanie

Publikacje FOBForum Odpowiedzialnego Biznesu

Publikacja opisuje czym jest wolontariat pracowniczy, jakie są czynniki sukcesu tego typu programów, jak dokonać wyboru beneficjentów i jakich narzędzi użyć do realizacji programów.

czytaj więcej