Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania CSR

Wybrany obszar tematyczny: Prawa człowieka

Zobacz wszystkie publikacje

Diversity within small and medium-sized enterprises – best practices and approaches for moving ahead

This is a guide for European small and medium-sized enterprise (SMEs) managers wishing to improve…

Linking G4 and the UN Guiding Principles

Dokument Linking G4 and the UN Guiding Principles zwraca uwagę na powiązania między wytycznymi sprawozdawczości GRI G4 oraz podstawowymi pojęciami Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (oryg. UN Guiding Principles…

W pracy jesteśmy tacy sami? Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w Polsce. Raport z badania „Pracodawca na TAK” wraz z rekomendacjami.

Pierwsze na polskim rynku badanie łączące potrzeby pracodawców oraz osób z niepełnosprawnością. Jego celem była identyfikacja i analiza wyzwań, jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi poszukującymi pracy, a także poznanie opinii i postaw pracodawców na temat zatrudniania pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+ Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko

Poradnik dotyczy zarządzania wiekiem, czyli konkretnego aspektu zarządzania pracownikami, który wykorzystuje ich zróżnicowanie wiekowe. Takie działanie dotyczy pracowników w różnym wieku, ale bardzo często obejmuje osoby 50+ z uwagi na ich trudną sytuację na rynku pracy. Z większości przedstawionych w poradniku praktyk zarządzania wiekiem mogą korzystać nie tylko pracownicy 50+, lecz także wszyscy zatrudnieni – bez względu na wiek, jest więc on uniwersalnym narzędziem skierowanym do pracodawców.

Raport „Wdrażanie zarządzania oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej (2014)”

Wiele badań zrealizowanych w Unii Europejskiej wskazuje, że zarządzanie różnorodnością jest źródłem wartości w biznesie. Korzyści biznesowe nie wynikają po prostu z samego faktu istnienia różnorodności wśród pracowników, lecz do ich pojawienia się niezbędne jest skuteczne zarządzanie różnorodnością. W niniejszym raporcie przedstawiono informacje na temat bieżącego stanu wdrażania zarządzania różnorodnością wśród sygnatariuszy 111 Kart Różnorodności oraz wpływu podpisania Karty Różnorodności na rozwój polityki różnorodności i działań sygnatariuszy w tym zakresie.

„Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey” (2015)

Jak wynika z najnowszego raportu Deloitte „Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey” (2015) 6 na 10 pracowników z pokolenia Y przy wyborze pracodawcy zwraca uwagę na misję firmy i realizowane przez nią cele. Millenialsi oczekują od biznesu angażowania się w sprawy społeczne czy środowiskowe. Biznes to nie tylko praca przy biurku, ale i realizowanie wyższych idei – twierdzą. Dlatego coraz częściej firmy podejmują takie działania CSR, które mogą być również istotne z punktu widzenia pokolenia Y.

Raport „The Values Revolution”

Oczekiwania młodych Brytyjczyków względem biznesu są dużo wyższe niż reszty społeczeństwa. Idzie za tym także inne podejście do pracy i sposobu motywowania pracowników. Podobne zmiany zachodzą także w Polsce.

18th Annual Global CEO Survey

Poszukiwanie specjalistów z nietypowymi umiejętnościami staje się coraz istotniejsze zarówno dla dużych firm, jak i dla małych rodzinnych biznesów. 81% CEO z pośród ponad 1200 przebadanych przez firmę doradczą PwC stwierdziło, że obecnie poszukują pracowników posiadających znacznie szerszy zakres umiejętności niż w przeszłości.

Why diversity matters

  McKinsey has been examining diversity in the workplace for several years. Report, Diversity Matters, examined…

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny