Wszystkie materiały (1025 materiałów)

Wszystkie obszary

Czy działania społecznie odpowiedzialne mogą się opłacać?

Artykuły eksperckie

Działania społecznie odpowiedzialne są podejmowane przez przedsiębiorstwa na niespotykaną dotychczas skalę. Naturalną konsekwencją takiej sytuacji są pytania o ich opłacalność. Jak dotąd nie można uznać, aby została udzielona jednoznaczna odpowiedź, czego powodem jest niewystarczające rozpoznanie mechanizmu, za pomocą którego przedsięwzięcia społecznie odpowiedzialne przekładają się na stan i wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

czytaj więcej
Przestrzeń jest ogromnym zasobem i trzeba ją oszczędzać, tak jak się oszczędza wodę – rozmowa z dr Anną Kalinowską

Przestrzeń jest ogromnym zasobem i trzeba ją oszczędzać, tak jak się oszczędza wodę – rozmowa z dr Anną Kalinowską

Artykuły eksperckie

Cały czas wyobrażamy sobie – taka jest świadomość społeczna – że największym problemem są skutki działania dużego przemysłu. Tymczasem on zrobił bardzo duży krok naprzód: zarówno jeśli chodzi o rodzaj produkcji, jak i o stosowanie się do regulacji prawnych. Zasadą jest, że zanieczyszczający płaci za swoją działalność i w związku z tym musi się dostosować do wymogów prawnych i pilnować ich realizacji.

czytaj więcej
Voice of the workforce in Europe

Voice of the workforce in Europe

Publikacje i badania CSR

Przyszłość pracy jest dzisiaj jednym z najgorętszych i najciekawszych tematów – nie tylko wśród ekspertów HR. Liczba wyszukiwań Google dla tego terminu w latach 2013–2018 wrosła ponad czterokrotnie. Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie jest publikacja Deloitte „Voice of the Workforce in Europe”.

czytaj więcej
#CSRwPL2018

#CSRwPL2018

Artykuły eksperckie

Rok minął pod znakiem jubileuszy: setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wywalczenia praw wyborczych przez kobiety, a zakończył się grudniowym szczytem klimatycznym COP w Katowicach.

czytaj więcej
Innowacje wyrwą firmy z pułapki średniego rozwoju – rozmowa z Łukaszem Szternem

Innowacje wyrwą firmy z pułapki średniego rozwoju – rozmowa z Łukaszem Szternem

Artykuły eksperckie

Każda z tych kwestii ma swój obszar, w którym jest konkretny problem. Niska liczba patentów dotyczy w szczególności tych, które wychodzą swoim zakresem poza Polskę. Patent tylko na Polskę jest w praktyce mało użyteczny. Jeśli firma potrzebuje patentu, to ta ochrona powinna mieć szerszy zasięg geograficzny. Decyzja, gdzie patentować, jest ważną decyzją strategiczną, bo mało kogo stać na patent na cały świat – to są ogromne pieniądze. Podobnie jest z nakładami.

czytaj więcej