Publikacje

Wybrany obszar tematyczny: SDGs

Zobacz wszystkie publikacje

“Responsible Business in Poland. Good Practices”

There has been a one-quarter increase in the number of companies undertaking CSR activities in…

„GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES”

Australijski oddział Sustainable Development Solutions Network (SDSN) we współpracy z Australasian Campuses Towards Sustainability (ACTS), głównym…

The Sustainable Development Goals (SDGs): The Value for Europe

Badania przeprowadzone przez Frost & Sullivan i GlobeScan na zlecenie CSR Europe pokazują, że chociaż…

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – implementacja w Polsce

Ministerstwo Rozwoju wydało broszurę nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 2030. Polska perspektywa działań na rzecz…

Evaluating Progress Towards the Sustainable Development Goals

Trzy dekady po opublikowaniu przez tzw. Komisję Brundtland raportu „Our Common Future” (Wspólna przyszłość) specjaliści ocenili postęp działań jakie wspólnota międzynarodowa podjęła w kwestii zrównoważonego rozwoju, jako niewystarczający. Organizacja SustainAbility postanowiła zbadać gdzie dokładnie są robione błędy, kto jest za nie odpowiedzialny i gdzie należy szukać szans na poprawę sytuacji i przyspieszenie procesu osiągnięcia rozwoju zrównoważonego.

Analiza tematyczna „Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań dla ludzi i planety”

W dniach 25–27 września 2015 roku w Nowym Jorku podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte…

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny