Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania CSR

Wybrany obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy

Zobacz wszystkie publikacje

Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania

Czy mężczyźni są gotowi na większe zaangażowanie w życie rodzinno-domowe, a kobiety zdają się tego…

„Delivering through diversity”

Badanie McKinsey&Company „Delivering through diversity” wskazuje na pozytywny wpływ  różnorodności pracowników w organizacji na wyniki…

Tourism and the Sustianable Development Goals – Journey to 2030

„Turystyka i Cele Zrównoważonego Rozwoju – Podróż do 2030 r.” to publikacja Światowej Organizacji Turystycznej…

W stronę lepszych rozwiązań. Dobre praktyki w przemyśle obuwniczym

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie opublikowała raport  przygotowany w ramach międzynarodowej kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Buty (ang. Change…

Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi opublikowało monografię pt….

Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ukazuje się publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Wolontariat pracowniczy na rzecz…

CSR Hackathons – How to effectively engage stakeholders in the joint creation of ideas and solutions?

This e-book presents a case study of CSR hackathons arranged by selected organizations and the benefits that companies have gained through innovative sustainability activities. Content Partner: Responsible Business Forum, Honorary Patronage: UN Information Center in Warsaw.

SKANDYNAWSKIE miejsce pracy

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza opublikowała wyniki raportu poświęconego działaniom firm ze skandynawskim kapitałem w Polsce. W…

Women in the workplace 2017

„Kobiety w miejscu pracy 2017” to kompleksowe badania nad sytuacją kobiet w biznesie w Ameryce….

„Problemy i wyzwania w organizacjach – znaczenie kapitału społecznego”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, House of Skills i Komitet Dialogu Społecznego przeprowadziły badanie poświęcone problemom i…

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny