Publikacje

“How Sustainability has Expanded the CFO’s Role

Raport Ernst & Young “How Sustainability has Expanded the CFO’s Role” analizuje, jak kwestie zrównoważonego rozwoju przyczyniły się do zmiany zakresu pracy dyrektorów finansowych.

Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami

Publikacja “Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dotyczy współpracy organizacji pozarządowychi instytucji publicznych z wolontariuszami.

Monitoring diversity report

Raport “Monitoring diversity” autorstwa European Network Against Racism jest drugim raportem Grupy Eksperckiej ds. promowania równości w zatrudnieniu. Raport prezentuje wnioski ze spotkania interesariuszy, które odbyło się 10 grudnia 2010 r. w Brukseli.

Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products

Publikacja World Business Council for Sustainable Development i World Resources Institute pt. “Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products” powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty drzewne i papiernicze legalnego pochodzenia, na co wskazują niedawne zmiany amerykańskich i unijnych regulacji.

World Investment Report 2011

Światowy Raport Inwestycyjny 2011 UNCTAD po raz pierwszy zawiera sekcję o CSR umieszczoną w rozdziale o najnowszych rozwiązaniach w zakresie polityki inwestycyjnej.

Global Food Losses and Food Waste

Raport Organizacji NZ ds. Wyżywenia i Rolnictwa (FAO) pt. “Global Food Losses and Food Waste” opisuje jak marnowana jest żywność na świecie.

Wspólna odpowiedzialność – rola dostaw i zakupów

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. “Wspólna odpowiedzialność – rola dostaw i zakupów” tłumaczy czym jest odpowiedzialny łańcuch dostaw – jeden z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów zarządzania.

Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR

Publikacja “Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR” jest podsumowaniem badania przeprowadzone w ramach projektu RespEn.

Buying Social A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement

Publikacja “Buying Social: A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement” została stworzona w ramach pogramu Unii Europejskiej PROGRESS i jest praktycznym przewodnikiem po odpowiedzialnych zamówieniach publicznych.

Report on Responsible Business in Poland. Good Practices 2010

The year 2010 will remain in our memories as the year of social and political catastrophes and natural disasters. This could not be without impact on businesses, which spontaneously initiated emergency actions offering help of their staff as well as substantial financial support.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny