Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Zobacz wszystkie publikacje

„Talent do niemarnowania” – Raport dla TESCO DLA SZKÓŁ.

Najnowsze badania zrealizowane na zlecenie Tesco poruszają bardzo ważny temat marnowania żywności w szkołach w Polsce. Badanie zrealizowane zostało w grudniu 2013 roku i było jednocześnie ewaluacją skuteczności programu Tesco skierowanego właśnie do placówek szkolnych. W ramach badania rozmawiano z nauczycielami na temat ich wiedzy o zachowaniach uczniów.

Trendownik CSR 2014 – publikacja Go Responsible Consulting oraz Tchibo Warszawa.

Trendownik CSR 2014 prezentuje najważniejsze trendy społeczno-ekonomiczne, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju. Szczególny akcept w publikacji położony jest na trendy, które wpływają na branżę handlu detalicznego. Opracowanie zostało przygotowane w ramach partnerstwa Go Responsible Consulting oraz Tchibo Warszawa.

Mały biznes, duże zaangażowanie i co dalej?

Znamy już wyniki I etapu badań prowadzonych przez ASM (Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o.) dla PARP. Wynika z nich, ze przedstawiciele sektora MMŚP „nie wiedzą, że mówią prozą”.

Raportowanie CSR – Ankieta KPMG. Edycja 2013

KPMG w 2013 roku przeprowadziło ankietę dotyczącą raportowania CSR, której wyniki zostały umieszczone w publikacji…

Global Corporate Sustainability Report 2013

Publikacja została przygotowana przez United Nation Global Compact – agendę ONZ zajmującą się promocją społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie objęło 2 000 przedsiębiorstw, które biorą udział w programie Global Compact.

Raport „The UN Global Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013”

Prawie 70% wszystkich liderów biznesowych uważa, że ich przedsiębiorstwa nie robią wystarczająco dużo by zmierzyć się z wyzwaniem budowy bardziej zrównoważonej gospodarki. To wynik raportu przygotowanego przez UN Global Compact i Accenture.

BAROMETR CSR, czyli nowe oblicze polskiego konsumenta

10 września 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja BAROMETR CSR. Czyli co polski konsument sądzi o odpowiedzialnym biznesie? Spotkanie organizowane przez SGS Polska było okazją do ogłoszenia wyników pierwszej edycji cyklicznego badania opinii konsumentów w obszarze odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Partnerem badania jest Dom Badawczy Maison. Portal odpowiedzialnybiznes.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Druga edycja badań wolontariatu pracowniczego w Polsce

Za cztery lata w co dziesiątej spośród największych polskich firm będzie realizowany wolontariat pracowniczy. Ale jeśli nic się nie zmieni, to większość wolontariuszy z korporacji pomagać będzie dzieciom malując ściany i wykonując drobne prace remontowe.

2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study

Pytanie nie brzmi, czy firmy zaangażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale jak będą tworzyć rzeczywistą i znaczącą wartość dla społeczeństwa. CSR to już nie opcja, ale imperatyw strategiczny. To główne wnioski z badania „The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study”.

Gender Equality Index – Report, Country Profiles, Leaflet

Index wskazuje różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach członkowskich – mówi Virginija…

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny