Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania CSR

Wybrany obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne

Zobacz wszystkie publikacje

Raport „Growing a Circular Economy: Ending the Throwaway Society”

Brytyjski Komitet Audytu Środowiskowego opublikował raport pt.: „Rozwój Gospodarki Cyrkularnej: Kres Społeczeństwa Wyrzucającego” (oryg. Growing a Circular Economy: Ending the Throwaway Society), w którym wzywa do: obniżenia podatków dla firm, które serwisują lub powtórnie używają materiałów i dóbr; wprowadzenia systemów obowiązkowej segregacji odpadów w miastach; wydłużenia okresów gwarancji na dobra konsumpcyjne; wprowadzenia zakazu wywozu odpadów żywieniowych na wysypiska; zwiększenia wydatków na agencje promujące transformację na rzecz gospodarki cyrkularnej.

Kawowy barometr 2014

Szereg najważniejszych organizacji i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju: Hivos, IUCN Netherlands, Oxfam Novib, Solidaridad i WWF opublikowało raport dotyczący sytuacji producentów kawy. Szczególnie duży nacisk położono w nim na kawę organiczną i produkowaną z poszanowaniem praw lokalnych wytwórców.

Raport „From Decline to Recovery. A Rescue Package for the Global Ocean”

Międzynarodowa grupa polityków, liderów biznesu i obrońców środowiska przedstawiła propozycję by zakończyć niezrównoważone połowy i zatruwanie oceanów.

Badanie „Wszyscy o tym mówią, czy ktokolwiek słucha. Reakcja cen akcji na działania firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.”

Badanie przeprowadzone przez naukowców z ESMT European School of Management and Technology dowiodły, że inwestowanie i w konsekwencji raportowanie działań związanych z CSR ma pozytywny wpływ na rynkową wycenę akcji.

Pierwszy przewodnik nt. Etycznego Finansowania w ramach projektu PRICE

W kwietniu 2014 r. opublikowany został pierwszy przewodnik tematyczny powstały w ramach projektu PRICE. Już w maju ukaże się drugi z nich. Ich zadaniem jest przybliżenie społeczeństwu idei etycznego finansowania, odpowiedzialnych inwestycji i możliwości jakie może przynieść ich współpraca ze Sprawiedliwym Handlem.

Raport „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu”

Opublikowany przez Clean Clothes Polska i Fundację Kupuj Odpowiedzialnie raport pt. „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu” jest pierwszą publikacją przedstawiającą sytuację osób zatrudnionych w łańcuchach dostaw polskich firm odzieżowych: LPP, Carry i Monnari.

CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich

Publikację pt. „CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich” została opracowana przez Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą (SPCC) we współpracy z CSRinfo, Fortum i Electrolux będąca przeglądem dobrych praktyk skandynawskich firm w zakresie łańcucha dostaw.

Sustainable Purchasing & Supply Chain Management. Practical Guide

Organizacja Business & Society Belgium wydała publikację z zakresu zrównoważonych zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem, który krok po kroku wskazuje, jak stworzyć skuteczną strategię zrównoważonych zakupów.

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard to nowy standard opracowany przez Greenhouse Gas Protocol, Światowy Instytut Zasobów i Światową Rade Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, pozwalający na pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych powstałych w ciągu całego życia produktu.

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard to nowy standard opracowany przez Greenhouse Gas Protocol, Światowy Instytut Zasobów i Światową Rade Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, pozwalający na pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych powstałych w całym łańcuchu dostaw.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny