Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Zobacz wszystkie publikacje

Przewodnik „A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment”

Przewodnik przygotowany przez Global Compact prezentuje w skondensowanej formie szereg zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie. Publikacja prezentuje cały proces począwszy od określenia czynników ryzyka, przez określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, na metodach przeciwdziałania kończąc.

Mapa wpływu zmian klimatu na cywilizację ludzką

Temat wpływu człowieka na klimat został szeroko omówiony, zarówno w literaturze naukowej jak i w dyskursie publicznym. Obecnie, zapewne za sprawą coraz częstszych anomalii pogodowych, zauważamy drugą stronę medalu – wpływ zmian klimatu na człowieka. Mapę, prezentującą to wielopłaszczyznowe zjawisko przygotowało brytyjskie Met Office.

Raport „What are „future cities”? Origins, meanings and uses.”

Jakie skojarzenia przychodzą nam na myśl o sformułowaniu „miasta przyszłości”? Czy szybciej użyjemy sformułowania „inteligentne miasto”, czy też „zrównoważone miasto”? Jakie są światowe trendy w tym względzie? Na te pytania odpowiada raport „What are „future cities”? Origins, meanings and uses.”, wprowadzając do rozmowy o zagadnieniach miejskich nowe elementy – językowy i kulturowy.

Raport „Pathways to deep decarbonization”

Sieć dla Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Solutions Network, SDSN) w ramach Projektu Ścieżek Głębokiej Dekarbonizacji (ang. The Deep Decarbonization Pathways Project, DDPP) stworzyła 12 ścieżek rozwoju od współczesnej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej. SDSN prowadzone jest, co warto odnotować przez Jeffreya Sachsa – doradcę „Solidarności” i Polskiego rządu w okresie przemian ustrojowych.

E-book Spam. Historia. Szkodliwość. Zabezpieczenia.

Początek SPAMu wydaje się być niewinny – Einar Stefferud, amerykański naukowiec wysłał, poprzez sieć APARNET około 1000 zaproszeń na swoje urodziny. Jednak bardzo szybko zjawisko to przerodziło się w problem dotykający wszystkich użytkowników Internetu. Historia SPAMu, a także sytuacja obecna i regulacje prawne w tym zakresie zostały opisane w publikacji „Spam. Historia. Szkodliwość. Zabezpieczenia.” przygotowanej przez Fundację FORCE.

Raport „Offshore Shell Games 2014”

Raport Offshore Shell Games 2014 został przygotowany przez dwie amerykańskie organizacje – US PIRG oraz…

Raport o Ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce

Publikacja została wydana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Prezentuje skutki złego zarządzania przestrzenią, braku planowania przestrzennego.

Raport: Kraje G20 i nierówne traktowanie płci – w jaki sposób G20 mogłoby poprawić prawa kobiet w zatrudnieniu, opiece socjalnej i polityce fiskalnej

Raport pt.: „Kraje G20 i nierówne traktowanie płci – w jaki sposób G20 mogłoby poprawić prawa kobiet w zatrudnieniu, opiece socjalnej i polityce fiskalnej” prezentuje dlaczego ambitne plany rozwojowe krajów G20 nie mogą być zrealizowane bez brania pod uwagę problemów dotyczących dyskryminacji systemowej i wykluczenia ekonomicznego kobiet w krajach G20.

Raport „From Marketing to Mattering”

Biznes nie potrafi spełnić wymagań konsumentów związanych ze społeczeństwem i środowiskiem. To jeden z najważniejszych wniosków wynikających z Raportu „From Marketing to Mattering”, przygotowanego przez Accenture i Havas Media RE:PURPOSE.

Raport „Forum Biznesu na rzecz wody w Afryce”

Międzynarodowe Forum Biznesu na rzecz wody w Afryce (ang. Africa Water Week Business Forum), było wydarzeniem zorganizowanym przez WBCSD w Senegalu, Dakarze 29 maja 2014 roku.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny