Publikacje

Re: Thinking Consumption. Consumers and the Future of Sustainability

Badanie agencji BBMG, GlobeScan i think-tanku SustainAbility „Regeneration Consumer Study” analizuje zachowania, motywacje i nastawienie konsumentów do zrównoważonej konsumpcji na próbie 6 224 respondentów z sześciu rynków: Brazylii, Chin, Indii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

„Analiza ESG spółek w Polsce” – Czy spółki giełdowe ujawniają dane pozafinansowe?

72,9% spółek giełdowych nie publikuje żadnych informacji w obszarze zarządzania środowiskiem, a 77% emitentów nie informuje rynku na temat odpowiedzialności społecznej. Natomiast bardzo wysoki poziom raportowania można zaobserwować w obszarze ładu korporacyjnego, gdzie aż 98,8% polskich spółek giełdowych publikuje informacje – wynika z projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.

Raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”

„Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” to dokument wskazujący na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno- gospodarczych.

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część II

„15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część II” to kolejna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawierająca case studies firm działających w Polsce, które wdrażają filozofię odpowiedzialnego biznesu do swoich strategii i działań operacyjnych.

Studenci cenią odpowiedzialnych pracodawców – badanie

Ekologia jest ważna w codziennym życiu – tak twierdzi zdecydowana większość polskich studentów. Młodzi ludzie oczekują także odpowiedzialności społecznej i ekologicznej od firm, ceniąc te atrybuty ewentualnych pracodawców wyżej niż międzynarodowe środowisko pracy czy wysoką pozycję firmy na rynku. W oparciu o wyniki najnowszego badania opinii polskich studentów nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialne działania i odpowiedzialny wizerunek stanowić mogą o przewadze konkurencyjnej firmy.

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR

Publikacja „Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR” opisuje doświadczenia związane z działaniami podejmowanymi w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Jest to zbiór najważniejszych elementów, których realizacja może się przyczynić do rozwoju strategii CR w kolejnych przedsiębiorstwach.

Nowy świat pracy – drogi do równości płci na rynku pracy

Publikacja „Nowy Świat Pracy – drogi do równości płci na rynku pracy” została wydana w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Czy polskie spółki ujawniają dane ESG?

90% spółek giełdowych w Polsce ujawnia przynajmniej cząstkowe dane z obszaru ładu korporacyjnego. Zdecydowana większość z nich nie docenia wagi ujawniania danych w obszarze miejsca pracy czy relacji społecznych. Takie pierwsze wnioski wypływają z „Analizy ESG spółek w Polsce” – projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.

Analiza Tematyczna „Szczyt Ziemi Rio+20: Przyszłość jakiej chcemy”

W czerwcu 2012 odbyła się w Rio De Janeiro Konferencja Rio+20. FOB analizuje osiągnięcia konferencji, podczas której dostrzeżono znaczenie odpowiedzialnego biznesu jako aktywnego partnera w budowaniu zrównoważonego rozwoju.

Innowacje i CSR w MŚP – raport

Polskie przedsiębiorstwa postępują zgodnie z zasadami CSR, choć prawie dwie trzecie z nich nie zna znaczenia tego terminu. Trochę lepiej jest w obszarze innowacji. Alarmujące jest natomiast to, że aż 29 procent badanych przedsiębiorstw nie posiada strategii rozwoju – wynika z najnowszego raportu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny