Publikacje

Raport „The UN Global Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013”

Prawie 70% wszystkich liderów biznesowych uważa, że ich przedsiębiorstwa nie robią wystarczająco dużo by zmierzyć się z wyzwaniem budowy bardziej zrównoważonej gospodarki. To wynik raportu przygotowanego przez UN Global Compact i Accenture.

BAROMETR CSR, czyli nowe oblicze polskiego konsumenta

10 września 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja BAROMETR CSR. Czyli co polski konsument sądzi o odpowiedzialnym biznesie? Spotkanie organizowane przez SGS Polska było okazją do ogłoszenia wyników pierwszej edycji cyklicznego badania opinii konsumentów w obszarze odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Partnerem badania jest Dom Badawczy Maison. Portal odpowiedzialnybiznes.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Druga edycja badań wolontariatu pracowniczego w Polsce

Za cztery lata w co dziesiątej spośród największych polskich firm będzie realizowany wolontariat pracowniczy. Ale jeśli nic się nie zmieni, to większość wolontariuszy z korporacji pomagać będzie dzieciom malując ściany i wykonując drobne prace remontowe.

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie

Pierwsza z serii publikacji eksperckich opracowaną w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem…

2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study

Pytanie nie brzmi, czy firmy zaangażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale jak będą tworzyć rzeczywistą i znaczącą wartość dla społeczeństwa. CSR to już nie opcja, ale imperatyw strategiczny. To główne wnioski z badania „The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study”.

Gender Equality Index – Report, Country Profiles, Leaflet

Index wskazuje różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach członkowskich – mówi Virginija…

Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem

Na pograniczu biznesu i celów społecznych działa sektor przedsiębiorczości społecznej, który daje szansę aktywizacji zawodowej osobom wykluczonym na rynku pracy: niepełnosprawnym, bezrobotnym, młodym matkom. Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” wskazuje jak duże firmy mogą kooperować z takimi podmiotami.

G4 Sustainability Reporting Guidelines

Normy raportowania społecznego GRI oferują „Zasady sprawozdawczości”, „Obszary ujawniania danych” oraz „Podręcznik wdrażania normy”, które pozwalają na przygotowanie raportu społecznego bez względu na wielkość, sektor i lokalizację firmy.

Report on Responsible Business in Poland. Good Practices 2012

The report “Responsible Business in Poland. Good Practices” (Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki) is…

VII Ranking Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest publikowany przez Dziennik Gazetę Prawną. Od 2007 roku tworzą go dr…

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny