Publikacje

Zrób biznES w ramach ekonomii społecznej

„Zrób biznES” to publikacja na temat tego, jak biznes może współpracować z podmiotami ekonomii społecznej.

5 lat raportowania odpowiedzialnego biznesu w Polsce

„Raportowanie CSR w Polsce 2011” – pod takim tytułem firma edukacyjno-doradcza CSRinfo opracowała raport z badania stanu raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Edukowanie konsumentów – doświadczenia polskiego rynku

Konsument uczy się przez całe życie. Najczęściej im więcej wie, tym więcej wymaga od produktów i usług, jakie wybiera oraz od  firm, które je dostarczają.  Czy w takiej sytuacji firmom opłaca się dostarczać konsumentom wiedzy w ramach programów edukacyjnych? Nowa broszura FOB z cyklu „Niezbędnik odpowiedzialnego biznesu” pokazuje, że warto taki wysiłek podjąć choć należy się do tego właściwie przygotować.

Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR

Coraz więcej firm w Polsce realizuje praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), jednak niewiele z nich mierzy efektywność, czy wpływ społeczny swoich działań. Jakie są sposoby mierzenia niematerialnych skutków CSR i jak robią to inni, opisuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w publikacji „Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR”.

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowało dokument pt. „Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011”.

CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich

Publikację pt. „CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich” została opracowana przez Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą (SPCC) we współpracy z CSRinfo, Fortum i Electrolux będąca przeglądem dobrych praktyk skandynawskich firm w zakresie łańcucha dostaw.

The value of extrafinancial disclosure. What investors and analysts said

Prince’s Accounting for Sustainability Project (A4S) i Global Reporting Initiative (GRI) zleciły wykonanie badania agencji Radley Yeldar, która przeprowadziła je wśród 34 inwestorów i 35 analityków. Dane pozafinansowe zdefiniowano jako szerokie spektrum kwestii, mających krótko, średnio i długoterminowy wpływ na funkcjonowanie biznesu.

Sustainable Purchasing & Supply Chain Management. Practical Guide

Organizacja Business & Society Belgium wydała publikację z zakresu zrównoważonych zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem, który krok po kroku wskazuje, jak stworzyć skuteczną strategię zrównoważonych zakupów.

Fundacje Korporacyjne w Polsce 2012

W Polsce istnieje już ponad 100 fundacji założonych przez firmy. Jest to liczba porównywalna z liczbą tego typu organizacji w krajach Europy Zachodniej, również w tych o ugruntowanej historii filantropii, gdzie fundacje korporacyjne zaczęły powstawać znacznie wcześniej niż w Polsce. Jakie są polskie fundacje korporacyjne? Forum Darczyńców przeprowadziło już drugie badanie fundacji korporacyjnych, którego wyniki ogłoszone zostały na konferencji w Warszawie 28 listopada br.

GRI Annual Report 2011/12

GRI opublikowało swój roczny raport 2011/12, w którym wskazuje na istotną rolę polityki w upowszechnianiu raportowania społecznego jako standardu biznesowego.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny