Publikacje

Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach

89% polskich przedsiębiorstw deklaruje zainicjowanie lub wdrożenie projektów innowacyjnych w ostatnich 3 latach swojej działalności. W firmach posiadających sformalizowana strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odsetek ten wynosi aż 97%. W zakresie pobudzania innowacyjności coraz popularniejsza staje się grywalizacja – to główne wnioski badania „Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach: stan obecny a wyzwania”.

Fostering Corporate Responsibility trought Self- and Co-regulation

W marcu 2013 roku światło dzienne ujrzała nowa książka wydawnictwa Bertelsmann Stiftung, zatytułowana „Corporate Responsibility in Europe: Government Involvement in Sector-specific Initiatives” (red. Thomas Beschorner, Thomas Hajduk i Samui Simeonov).

Analiza tematyczna „Biznes i prawa człowieka: czas na pragmatyzm”

Przestrzeganie praw człowieka w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest podstawowym elementem etycznego biznesu i wspólną odpowiedzialnością firm, państw oraz podmiotów społecznych, które powinny współpracować na rzecz przeciwdziałania ich łamaniu. Różne rozumienie poczucia odpowiedzialności firm, brak dobrze funkcjonujących mechanizmów zaradczych oraz naprawczych w zakresie naruszeń praw człowieka to nadal kluczowe wyzwania związane z tym zagadnieniem. Dla firm naruszenia w tym zakresie to kolejne ryzyko biznesowe, które powinny zaadresować przeprowadzając m.in. due diligence praw człowieka – do główne wnioski analizy tematycznej „Biznes i prawa człowieka: czas na pragmatyzm”, przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pierwsza lista kobiet polskiego CSRu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłasza Listę Kobiet Polskiego CSR-u. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. 50…

Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji

Książka zawiera przykłady zarówno innowacji społecznych jak i ekologicznych oraz rozważanie dotyczące tego, jak pracownicy czy konsumenci mogą inicjować innowacje i tworzyć nowe modele biznesowe. Częścią publikacji są także case studies z Polski i zagranicy przybliżą istniejące dobre praktyki.

Wiatr ze wschodu – wschodzące europejskie rynki energetyki wiatrowej

Raport „Wiatr ze wschodu – wschodzące europejskie rynki energetyki wiatrowej” przygotowana przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przedstawia najważniejsze elementy rynku energii wiatrowej nowych krajów UE oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

„Global Risks 2013” – raport Światowego Forum Ekonomicznego

W tym roku Światowe Forum Ekonomiczne odbywało się w dniach 23-27 stycznia. Dominowała problematyka wzmocnienia odporności państw na globalne zagrożenia. Ogólnoświatowe ryzyka zostały zaprezentowane w ósmej edycji raportu „Global Risks 2013”.

Raport „Prosumer Report” – Biznes odpowiedzialny za zmianę społeczną w równym stopniu co rząd

Im potężniejsze stają się korporacje, tym bardziej są zobligowane do etycznego postępowania, z uwzględnieniem interesu publicznego, uważa 73 proc. respondentów – to wyniki globalnego badania konsumentów podsumowanego w raporcie „Prosumer Report”.

Ocena zrównoważonego rozwoju gospodarczego według Boston Consuling Group

Boston Consuling Group opublikował raport „Introducing the BCG Sustainable Economic Development Assessment. From Wealth to…

Analiza Tematyczna „Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania”

Mimo wielu pozytywnych zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy, wciąż aktualne pozostają zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, nierówny dostęp do awansów, niski udział kobiet w zarządach czy nierówne wynagrodzenie za tę samą pracę. W analizie „Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania” Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje na obecne trendy zwiększania udziału kobiet w biznesie oraz rozwiązania na przyszłość.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny